papilys-m

Kun. Rimas Mikalauskas

Papilio evangelikų reformatų parapijos administratorius
Mob.: tel.: + 370 686 66383 
El. paštas: birzai @ ref.lt

 Pamaldos:  GEGUŽĖS 14 d., sekmadienį, 14 val.  

Po pamaldų - kviečiama parapijos sesija, bus renkami delegatai 2017-2018 metų Sinodo kadencijai

 

Parapijos rekvizitai:

Papilio evangelikų reformatų parapija

Jur. asm. kodas: 1929 88373, adresas: Papilys, Biržų r. 

Banko sąskaita: Lietuvos kredito unija, sąsk. nr.: LT34 5012 6000 1400 1547

- - -

 

Atstovavimas Lietuvos evangelikų reformatų Sinode

Nuo parapijos išrinkti delegatai į eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą Biržuose, 2016 m. birželio 24 - 26 dienomis: Jonas Baltušis ir Alis Pavilonis. Delegatai-kandidatai: Vigilija Macienė ir Birutė Pavilonienė. 

 

-------- Kita informacija ------ 

Delegatai nuo parapijos į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą:

2015 m.

Vigilija Macienė ir Skaidra Zvilnienė

-----

Anksčiau

2014 m.:

2014 gegužės 4 dieną, po 14 val. pamaldų bažnyčioje įvyko parapijos sesija, kurios metu buvo išrinkti delegatai: Jonas Baltušis ir Rima Kulbytė delegatais ir Alis Pavilonis delegatu-kandidatu į eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą (2014 06 21-22) Biržuose

2013 m.:

2013 metų vasario 17 dieną, 14 val. Papilio evangelikų reformatų bažnyčioje įvyko parapijos sesija, kurios metu buvo išrinkti  prapijos delegatai į Sinodo neeilinį suvažiavimą 2013 03 23 Vilniuje bei eilinį suvažiavimą 2013 06 22-24 Biržuose. Penkerių metų kadenciai buvo išrinkta parapijos seniūnų Vladyba bei jos pirmininkas.

Papilio evangelikų reformatų parapijos seniūnų Valdyba:

1. Dr. Jonas Albertas  Naktinis, parapijos seniūnų Valdybos pirmininkas, Gludiškio vienkiemis.

2. Kun. Rimas Mikalauskas, parapijos administratorius, seniūnų Valdybos pirmininko pavaduotojas (ex officio kan. VII-2007), Biržai

3. Jonas Kvedaravičius, narys, Papilys

4. Vigilija Macienė, vargonininkė, Papilys

5. Lina Masilionienė, narė, Satkūnai

6. Danutė Musteikienė, narė, Gajūnai

7. Alis Pavilonis, narys, Kučgalys

8. Adolfas Šlekys, ūkvedys/varpininkas

9. Skaidra Zvilnienė, buhalterė.

Vladybos posėdžiai įvyko:   2013 09 27; 2013 11 03; 2013 12 01; 2014 04.06.  Eiliniai parapijos Valdybos posėdžiai vyksta parapijos namuose, prie bažnyčios. Atviruose jų posėdžiose gali dalyvauti visi parapijiečiai.

-----

Nuo Papilio ev. ref. parapijos, pagal kan.VI-1957 yra renkami 2 delegatai (ir 1 delegatas-kandidatas, tuo atveju, jei kuris iš delegatų negali dalyvauti Sinodo darbe, jį pavaduoja delegatas-kandidatas) į Lietuvos evangelikų reforamtų Sinodą. Į Sinodą išrintki:

1. Vigilija Macinenė, delegate

2. Dr. Jonas Albertas Naktinis, delegatu

3. Alfredas Šlekys, delegatu-kandidatu.


 

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   8 671 38188

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction