Švobiškio ev. ref. bažnyčiaŠvobiškio ev. ref. parapija, Švobiškio kaimas, Pasvalio r.

 

Pamaldos:

DIDŽIOJO SEKMADIENIO - Velykų Eucharistinės pamaldos bus švenčiamos balandžio 16 d., 11:00 val. BIRŽUOSE. 

ŠVOBIŠKYJE:

Kovo 18 d., 12:00 val. , Eucharistinės pamaldos - bus šv. Viešpaties Vakarienė. 

Gegužės 07 d.,  14:00 val., Eucharistinės pamaldos - bus švenčiama Viešpaties Vakarienė. Po pamaldų - parapijs sesija, bus renkami parapijos atstovai į eilinį 2017 metų Lietuvos ev. ref. Sinodo suvažiavimą Biržuose, birželio 24-25 dienomis. 

Liepos 15 d., 11:00 val.,  Švobiškio kaimo šventnės pamaldos, užmigusiųjų Viešpatyje minėjimas. Po pamaldų, 12 val.  kaimo parko estradoje šventinis kaimo bendruomenės rengnys.

Lapkričio 01 d., 11:00 val., pamaldos, užmigusiųjų Viešpatyje minėjima

 

2015 05 02 po pamaldų įvykusioje parpaijos sesijoje buvo išrinkti į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo eilinį suvažiavimą nuo Švobiškio evangelikų reformatų parapijos delegate Vida Arlauskienė  ir kandidate-delegate  Monika Rapkevičiūtė .  

Aktualu:

Parapijos vyresnieji (seniūnų valdyba): Parapijos sesijos (2013 m. vasario 16 ) metu buvo išrinkta naujai (2013-2018 m.) kadencijai Švobiškio ev. ref. parapijos Valdyba. Pirmame savo posėdyje (2013 II 16) valdyba pasiskirstė pareigomis: valdybos pirmininkas  Pranas Rauktys (mob.: +370 614 51123), pirmininko pavaduotoja Odeta Rapkevičienė, iždininkė Aldona Sabienė, valdybos narė (seniūnė)  Vilma Čabienė ir parapijos administratorius kun. kun. Rimas Mikalauskas  (mob.: +370 686 66383)

Parapijos sesijoje, 2013 m. vasario 16 dieną,  buvo taip pat išrinkti delegatai nuo Švobišlio ev. ref. prapijos į Lietuvos ev.ref. Sinodo neeilinį suvažiavimą 2013 03 23 Vilniuje ir eilinį suviavimą Biržuose 2013 metų Joninių metu : delegate Odeta Rapkevičienė ir kand. delegate Vida Arlauskienė.

Švobiškio evangelikų reformatų parapijos istorija išsamiai aprašyta žurnale "Žiemgala" 2002/2,  Kazys Misius, Švobiškis žr.: http://www.ziemgala.lt/z/2002_02_00.html


 

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   8 671 38188

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction