Emily van Dalen

Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino. (Psalmynas 139:14)

Kartą gyveno siekiantis karjeros jaunas menininkas, kuris buvo labai talentingas. Jis turėjo gebėjimą, talentą piešti žymiausių autorių reprodukcijas. Ilgai jis mokėsi kaip nukopijuoti tikslią paveikslo tekstūrą, struktūrą bei išgauti analogiškas aliejinių dažų spalvas bei atspalvius. Jaunasis menininkas savo darbams naudojo netgi identiškas originalams drobes. Galų gale jaunasis menininkas buvo pastebėtas ir vieną dieną jam pasiūlė savo darbus parduoti pasaulinio garso Sotheby‘s aukcionų namuose.

Sotheby’s  yra vieni seniausių aukcionų namų pasaulyje, įkurti prekiautojo knygomis Samuelio Bakerio Londone 1744 m. Šie aukcionų namai yra antri pagal dydį pasaulyje. Šiuo metu „Christie's“ aukcionų rūmai yra stambiausi. Pirmosios varžytinės šiuose aukcionų namuose įvyko 1744 m. kovo 11 d. 1778 metais mirus Bakeriui, jo įkurtas aukcionas atiteko verslo partneriui George Leigh ir sūnėnui John Sotheby. Pastarojo vardu ir vadinami aukciono namai iki šiol. Sėkmingai plėtojantis verslui aukciono namai išplėtojo savo veiklą svarbiausiuose pasaulio miestuose. Sotheby’s yra pirmieji aukciono namai kurie varžytines pradėjo rengti internetu. Aukciono bendra pardavimų apimtis siekia 3 mlrd. JAV dolerių.

Didelių lūkesčių vedinas jaunasis menininkas pristatė į Sotheby‘s aukcionų namus vieną savo geriausių darbų – Van Gogo garsaus piešinio kopiją. Tačiau didžiam jaunuolio  nustebimui, tą pačią dieną Van Gogo originalus piešinys taip pat buvo pristatytas pardavimui į Sotheby‘s aukcionų namus. Potencialūs pirkėjai, apžiūrinėdami abiejų autorių darbus, negalėjo atsistebėti jų gražumu bei puikiai atlikta abiejų darbų technika (originalo ir reprodukcijos), spalvomis.

Galbūt Jūs ir nenustebsite, tačiau piešinių kaina labai skyrėsi. Tai yra originalus Van Gogo kūrinys buvo parduotas už 78 000 000,00 Eurų, o jaunojo menininko reprodukcija tik už 5 000,00 Eurų.

Minutėlei stabtelkime ir pamąstykime – kokia gi buvo priežastis dėl tokio skirtumo tarp abiejų kūrinių vertės. Abu piešiniai buvo identiški, buvo padaryti iš labai panašių, gal net identiškų, medžiagų, abu kūriniai buvo padaryti su meile. Tai kodėl toks didelis jų pardavimo kainų skirtumas?

Manau, kad yra tik vienas paaiškinimas šiam kainų skirtumui – tai menininko, sukūrusio piešinį, žinomumas, pripažinimas. Piešinio vertė nebuvo pagrįsta paties piešinio kokybe. Piešinių vertės skirtumas buvo įtakotas tik jį sukūrusio menininko žinomumu bei pripažinimu.

Ką ši istorija mums pasako apie mūsų bei aplinkinių tikrąsias vertybes?

Kiekvienu mūsų gyvenimo laikotarpiu mūsų vertybės kinta. Kai mes esame jauni, mes esame vertinami pagal tai kiek draugų mes turime, kaip mes atrodome (išvaizda), ar kokios fizinės formos esame. Kuomet tampame jauni suaugusieji, mūsų vertybėmis tampa išsilavinimas, geras darbas, padaryta karjera, įpareigojantys, ilgalaikiai, pastovūs santykiai. Vėliau gi mūsų vertybėmis tampa geras, turtingas gyvenimas, kylimas karjeros laiptais, mūsų svarba bendruomenėje, vaikų pasiekimai.

Bet kas nutinka, kai mūsų gyvenimas yra sukrečiamas netikėtų įvykių, tokių kaip dabar esantis Korona virusas. Staiga mes susiduriame su bedarbyste, finansiniais nepritekliais, mokslų nutraukimu, artimų ir mylimų žmonių netektimis. Visa tai yra gilus sukrėtimas, kuris kartais yra nepastebimas, nematomas.

Prarasdami artimus, mylimus žmones, darbą, padėtį visuomenėje, mes dažnai prarandame gyvenimo prasmę, tikslą, viltį. Daugelis iš mūsų savęs ir asmeninės vertės jausmą kuria prisirišdami prie apčiuopiamų vertybių, žmonių, materialinės gerovės ar asmeninių laimėjimų. Visą tai yra labai svarbu, tačiau tai neturi nieko bendra su vidiniu pasauliu ir neturi jokios reikšmės amžinybėje.

Tad kur mes galime rasti nesugriaunamą stiprybę, pasitikėjimo jausmą, kuris gali atlaikyti visas negandas?

Pirmosiose Biblijos eilutėse mums yra pasakyta, kad Dievas yra mūsų Kūrėjas. Ši frazė yra daugelį kartų jau girdėta... bet ar visada suvokiame gilumą ir reikšmingumą šios tiesos? Ar begali būti didesnis kūrėjas... kilnesnis tikslas... projektas... įgūdžiai... grožis. Nuostabu, kad kiekvienas iš mūsų turi unikalius gebėjimus, išvaizdą ir tikslus, tačiau tai nesuteikia mums jokios vertės. Mūsų vidinė vertė yra Kūrėjo, kuris sukūrė kiekvieną iš mūsų, vidinė vertė.

Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams tikintiesiems sako „mes esame jo kūrinys, sukurti Jėzuje Kristuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Laiškas Efeziečiams 2 skyrius 10 eilutė). Čia mums yra pateikiamas Dievo paveikslas, kuris yra amatininkas, meistras, kuris kuria ir tobulina savo darbus, kūrinius. Graikiškai žodis „kūrinys“ yra „poiema“, kurį naudoja apaštalas Paulius laiške Efeziečiams. Graikiško žodžio šaknys sutampa su lietuvišku bei anglišku žodžiais poema, eilėraštis (angliškai poem). Prieš daugelį metų aš rašiau eiles. Praleisdavau valandų valandas ieškodama tinkamų žodžių ar rimų, kad išreikščiau savo mintis. Taip pat yra ir Dievui, kuris mus sukūrė ir vis dar kuria, tobulina, dailina, kad mes taptume tobulesni.

Psalmėse yra nurodyta – „puikūs yra Jūsų darbai, mano siela tai labai gerai žino“. Bet pirmiausia psalmistas sako – aš tave garbinu. Taigi nekintantis džiaugsmas kyla dėl mūsų nuostabaus Kūrėjo. Jis yra pripildytas gyriaus. Dievo darbai yra nuostabūs, nes Dievas yra nuostabus. Mūsų egzistencija turi vertę dėl mus sukūrusio menininko šlovės, gerumo ir valdovo tikslo.

Vertė: Eglė Grucytė