Mieli tikėjimo namiškiai,

Nuo sausio 15 dienos prasidėjo visuotinis gyventojų surašymas, kuris pirmą kartą bus vykdomas neaplankant kiekvieną gyventoją, bet pasinaudojant įvairiomis virtualiomis Valstybei prieinamomis duomenų bazėmis.

Valstybė neturi duomenų apie tikinčiuosius ir jų išpažįstamą tikėjimą, todėl be kitų klausimų gyventojai raginami savarankiškai užpildyti trumpą ir paprastą klausimyną, kurio paskutinis, ketvirtasis klausimas apie išpažįstamą tikėjimą.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija ragina aktyviai dalyvauti šiame surašyme, drąsiai ir atsakingai patvirtinti, kad išpažįstame evangelikų reformatų tikėjimo tiesas, patvirtinti, kaip ir apaštalas Paulius ragino nesigėdinti tikėjimo, nesigėdinti Evangelijos. Rom 1,16: „Aš nesigėdiju Evangelijos. Ji juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, paskui graikui.“

Tie, kurie neturi galimybės naudotis internetu ir patys užpildyti anketos, raginame juos kreiptis į artimuosius, parapijų vyresniuosius, dvasininkus, ar bent paskambinti, kad suteiktume detalesnę informaciją šiuo klausimu.

InfoRef_LT

Toliau skaitykite Statistikos departamento informaciją:

 

PIRMĄ KARTĄ ATLIEKAMAS GYVENTOJŲ TAUTYBĖS, GIMTOSIOS KALBOS IR IŠPAŽĮSTAMO TIKĖJIMO STATISTINIS TYRIMAS

Nuo sausio 15 d. Lietuvos statistikos departamentas pradeda Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinį tyrimą. Jo metu gyventojų bus klausiama, kokia jų tautybė, gimtoji kalba, kokių dar kalbų moka, kokį tikėjimą išpažįsta.

Anksčiau šie rodikliai būdavo renkami vykdant visuotinius gyventojų ir būstų surašymus. Paskutinio gyventojų ir būstų surašymo, kuris vyko 2011 metais, duomenimis, Lietuvoje gyveno 154 tautybių žmonės. Kas trečias šalies gyventojas nurodė, kad moka dvi užsienio kalbas. Gyventojai priklausė 59-ioms skirtingoms religinėms bendruomenėms.

Kadangi šiais metais surašymas vyks administracinių duomenų pagrindu, atsiliepiant į vartotojų poreikį, siekiant išlaikyti tęstinumą, rodiklių palyginamumą šiemet ši informacija renkama atliekant statistinį tyrimą.

Nuo sausio 15 iki vasario 28 d. vykdoma internetinė apklausa. Gyventojus raginame prisijungti adresu https://surasymas.stat.gov.lt/ ir dalyvauti tyrime. Prisijungti prie tyrimo anketos galima suvedus tikslius asmens duomenis (asmens kodą ir galiojančio dokumento numerį) arba per Elektroninius valdžios vartus. Atsakyti reikia tik į keturis klausimus, todėl anketos pildymas trunka vos keletą minučių.

Siekiant užtikrinti statistinio tyrimo rezultatų kokybę ir reprezentatyvumą, pasibaigus internetinei apklausai, iš gyventojų registro planuojama atrinkti apie 40 tūkst. nedalyvavusių internetinėje apklausoje gyventojų. Juos apklaus klausėjai.

Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo duomenys bus pateikti kartu su 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

Kviečiame visus gyventojus aktyviai dalyvauti statistiniame tyrime

https://surasymas.stat.gov.lt/

 

Trumpas vaizdo klipas apie tyrimą

https://youtu.be/lOQqLRb65rE

Kontaktinė informacija: 

Gyventojų ir būstų surašymo skyrius

Tel. (8 5)  236 4921

El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lietuvos statistikos departamentas

aitykite Statistikos departamento informaciją:

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas