2014 m. pabaigoje Evangelinis Biblijos institutas prisijungė prie Tarptautinės evangelinio teologinio švietimo tarybos (ICETE) Akademinių vadovų programos. Tarptautinė evangelinio teologinio švietimo taryba vienija devynias regionines teologijos mokyklų akreditacijos asociacijas – Afrikos, Azijos, Karibų, Europos, Eurazijos, Lotynų Amerikos, Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos, Šiaurės Amerikos bei Pietų Ramiojo vandenyno. Evangelinis Biblijos institutas yra Eurazijos akreditacijos asociacijos narys.

 

2015 m. sausį EBI rektorius Valdas Vaitkevičius, Vilniaus studijų centro dekanas Darius Širvys ir Vilniaus studijų centro sekretorė Rūta Puišytė dalyvavo antrame Eurazijos akreditacijos asociacijos surengtame Akademinių vadovų programos etape – seminare apie mokomųjų programų sudarymą. ICETE Akademinių vadovų programą sudaro trijų pakopų seminarų ciklas. Programos idėja gimė 2005 m. Azijos teologijos mokyklų asociacijoje siekiant užtikrinti dar aukštesnius akademinius standartus bei užmegzti glaudesnius ryšius tarp skirtingose šalyse ir regionuose veikiančių teologijos mokyklų. Visas seminarų ciklas skirtas už akademinę veiklą atsakingiems mokyklų vadovams, tačiau kiekviename iš trijų programos etapų aptariami skirtingi vadovų darbo aspektai. Pirmajame seminare vertinama pačių teologijos mokyklos akademinių vadovų darbo specifika, uždaviniai ir iššūkiai. Antrasis seminaras skirtas mokomųjų programų sudarymo klausimams. Trečiajame akademinių vadovų susitikime bus kalbama apie akademinių vadovų uždavinius, renkantis mokyklos dėstytojus ir buriant mokslo darbuotojų kolektyvą. 2015 m. sausį EBI rektorius Valdas Vaitkevičius, Vilniaus studijų centro dekanas Darius Širvys ir Vilniaus studijų centro sekretorė Rūta Puišytė dalyvavo antrame Eurazijos akreditacijos asociacijos surengtame Akademinių vadovų programos etape – seminare apie mokomųjų programų sudarymą. Seminaras vyko Baltarusijoje, Minsko teologijos seminarijoje. Į Minską atvyko evangelinės teologijos mokymo įstaigų rektoriai, dekanai ir dėstytojai iš Baltarusijos, Moldovos, Lietuvos, Rusijos ir Ukrainos. Seminarą vedė Akademinių vadovų programos autoriai ir pagrindiniai koordinatoriai dr. Fritzas Deiningeris (Vokietija, Asia Theological Association) ir dr. Steve'as Hardis (JAV, Association for Evangelical Theological Education in Latin America) kartu su krikščioniško švietimo profesoriumi Kevinu E. Lawsonu (Biola universitetas, JAV) ir Eurazijos akreditacijos asociacijos Švietimo plėtros direktoriumi Tarasu Diatliku (Rovno, Ukraina).

Toliau pateikiame mintis iš Taraso Diatliko teksto „Ką matai? Variacijos..." (2015 m. sausio 25 d., http://dyatlik.net/archives/2075)

Savo pranašų Viešpats klausė: „Ką matai?" Dievas neatverdavo savo žodžio tol, kol pranašai nepasakydavo, ką jie iš tikrųjų matė. Pranašai svarmens nevadino figa, o katilo – žvakide. Jie tiksliai įvardydavo, ką matė – katilą, knygos ritinį, figmedį, krepšį ar žvakidę. Tik po to Viešpats išaiškindavo regimų dalykų reikšmes.

Jeremijas matė migdolo medį iš geležies. Viešpats tarė, kad Jis budi prie savo žodžio ir jį išpildys. Jeremijas matė verdantį katilą, pakreiptą šiaurės link. Viešpats tarė, kad Izraelį ištiks nelaimės iš Babilono. Jeremijas matė geras ir blogas figas. Viešpats tarė, kad kaip gerosioms figoms Jis bus palankus žydų tremtiniams: „Aš palankiai žiūrėsiu į juos ir parvesiu juos atgal į šitą šalį, juos atstatysiu ir nebegriausiu, juos įsodinsiu ir neišrausiu. Aš duosiu jiems širdis, kurios pažintų mane, kad Aš esu Viešpats. Jie bus mano tauta, o Aš jiems būsiu jų Dievas, nes jie grįš prie manęs visa širdimi" (Jer 23, 6–7).

Amosas regėjo pintinę vaisių. Viešpats tarė, jog nebepasigailės Izraelio šiaurės karalystės. Viešpats perspėjo: „Ateina dienos, – sako Viešpats, – kai aš siųsiu badą šaliai: ne duonos badą ir ne vandens troškulį, bet Viešpaties žodžio. Tada jie klajos nuo jūros iki jūros ir lakstys nuo šiaurės iki rytų, ieškodami Viešpaties žodžio, bet neras" (Am 8, 11–12).

Zacharijas regėjo auksinę žvakidę. Viešpats tarė: „‚Ne galybe ir ne jėga, bet mano Dvasia, – sako kareivijų Viešpats'" (Zch 4, 6). Zacharijas regėjo skrendantį knygos ritinį. Viešpats tarė: „Kiekvienas vagis ir melagingai prisiekiantis bus teisiamas pagal tai, kaip ten parašyta" (Zch 5, 3).

Šiandien svarbu sąžiningai ir nesibaiminant žmonių nuomonės pasakyti Dievui, ką matome. Sąžiningai neišpažinę, ką matome ten, kur esame, – savo erdvėje ir laike, – negebėsime iš savo pasaulėžiūros ir vertybių nubrėžti kelio, kuris atitiktų Dievo regėjimą. Kiekvieno prasmingo kelio pradžia yra mūsų padėties pagal Dievo koordinates nusakymas. Ir nesvarbu, ar išeities taškas yra teisingas, kaip pranašo Simeono, ar, kaip sūnaus palaidūno, visiškai supainiotas. Svarbu išpažinti esamą padėtį ten, kur esame, ir tuo laiku, kuriuo gyvename. Tuomet Šventoji Dvasia bus mūsų vertybių sistemos ir pasaulėžiūros pataisymų akstinas. Jei būsime sąžiningi prieš Dievą ir nebijosime keistis, Viešpaties postūmis, tegul ir skausmingas, mūsų tikrai neaplenks.

Priklausymas tarptautinei evangelinės teologijos mokyklų bendruomenei – tai prasmingas Evangelinio Biblijos instituto kelias, pagalba įvertinant save pagal Dievo žodį, kaip jį mato skirtingose šalyse gyvenantys Dievo bendradarbiai.
EBI, kaip mokslo apie Dievą institutas Lietuvoje, temokys kitus ir pats tenepaliaus tobulėjęs.

Daugiau apie Eurazijos akreditacijos asociaciją E-AAA skaitykite http://e-aaa.info
Apie Tarptautinę evangelinio teologinio švietimo tarybą ICETE skaitykite http://www.icete-edu.org/
Apie ICETE Akademinių vadovų programą skaitykite https://icetedu.files.wordpress.com/2013/08/news-july-2013.pdf
Su Minsko teologijos seminarija galima susipažinti seminarijos svetainėje http://www.mbseminary.org/index.php

www.ebinstitutas.lt

Nuotraukoje – seminaro Minske akimirka.