Minint Reformacijos 500 metų jubiliejų, leidykla „Ganytojas“ 2017 m. pavasarį išleido šiai progai skirtą informacinį-evangelizacinį laikraštuką Evangelija.lt.

„Mūsų tautoje Reformacija paliko ryškų pėdsaką – skatino visapusišką kultūros pakylėjimą: suteikė daug iškilių, meilę šventojo Rašto mokymui bei gimtajai kalbai puoselėjusių, raštijos ir kultūros srityse veikusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių, tarp kurių yra ir Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, Jonas Bretkūnas, Abraomas Kulvietis, Andrius Volanas, Radvila Juodasis ir kt. Laikraštis skirtas šiam reikšmingam jubiliejui paminėti. Reformatorių idėjos nepaseno, jos ir šiandien kreipia tikinčiųjų mintis ir širdis į tai, kas svarbiausia – į mūsų Gelbėtojo Evangelijos žinią“, – taip įžanginiame žodyje laikraštuką pristato redakcija. Jame rasite straipsnių apie Reformaciją ir jos reikšmę, Europos ir Lietuvos reformatorių pristatymą, Naujojo miesto katekizmo ištrauką, informacijos apie Reformacijos sukakčiai skirtus renginius (dalis medžiagos jau skelbta svetainėje reformacija500.lt) ir kt.

Nemokamą laikraštį PDF formatu galite atsisiųsti čia.

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677
Rimas Mikalauskas 8 686 66383
Sigita Veinzierl 8 681 66661
Raimondas Stankevičius 8 655 43678
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960
Romas Pukys 8 650 50302
Juozas Mišeikis 8 606 09273

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas