Dovana chorinės muzikos mylėtojams

Spausdinti

Nors pandemija ir ją lydintys suvaržymai gerokai apribojo meno kolektyvų veiklą bei kultūrines iniciatyvas, kviečiame pasidžiaugti metų sandūroje dienos šviesą išvydusia kompaktine plokštele ir chorinės muzikos natų rinkiniu „Muzika Reformacijai“. Tai projektas, kuriuo siekta į vieną vietą surinkti ir apibendrinti chorinės muzikos iniciatyvas, skirtas paminėti Reformacijos 500 metų jubiliejų Europoje ir Lietuvoje (1517–2017).

Tiek M. Liuteris ir vokiškosios reformacijos atstovai, tiek Jonas Kalvinas ir šveicariškieji reformatai siekė, kad nė vienas pamaldų dalyvis neliktų tik stebėtojas, o visi galėtų jose dalyvauti – giedoti, kad giedotų visa bendruomenė. Be to, reformuotai krikščionybei reikėjo ir kitokios muzikos – giesmių nacionalinėmis kalbomis.

Projekto „Muzika Reformacijai“ išskirtinumas – religinė muzika chorui lietuvių kalba. Tad Lietuvos chorinės muzikos lobynus papildė, ko gero, vienintelis iki šiol mūsų amžininkų – muzikos kūrėjų bandymas prisiliesti prie lietuviškosios Reformacijos tekstų. Tai tarsi įrodymas, kad Martyno Liuterio iniciatyva užgimusi bendruomeninio giedojimo tradicija yra labai vertinga ir tęstina.

Kompaktinėje plokštelėje įrašyta 15 kūrinių, o natų leidinyje pateiktos 8 naujos kompozicijos chorui, kurių autoriai plėtojo, aranžavo, interpretavo senąsias protestantiškas giesmes. Jų užmojis – naujai pažvelgti į Reformacijos laikotarpiui būdingą giedojimo tradiciją, atspindi pačią Reformacijos esmę – Dievo žodžio skelbimą ir žmogaus atsaką į jį.

Skirtinguose Reformacijos 500-čio minėjimo projektuose gimusias giesmes kūrė V. Augustinas, G. Svilainis, J. Tamulionis, G.Venislovas ir L. Vilkončius. Kompaktinėje plokštelėje Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (dir. P. Vanžodis, L.V. Lopas) ir vokalinis ansamblis „Draugiški projektai“ (dir. L. Balandis, M. Zapolskaitė) atlieka ne tik naujai aranžuotas giesmes, bet ir kompozitoriaus L.V. Lopo kruopščiai atkurtas, naujai mišriam chorui ir vargonams pritaikytas senąsias liuteronų giesmes iš rinkinio „Septynios liuteronų giesmės“.

Ekumeniniu tapusį projektą inicijavo ansamblis „Draugiški projektai“, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia, Vilniaus evangelinė bažnyčia ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnytinės muzikos sandrauga, parėmė Lietuvos kultūros taryba bei privatūs asmenys. 

Leidėjų informacija