1942 m. Giesmynas (Audio, pildoma)

Spausdinti

 1942 m. Giesmynas (Audio, pildoma)

Adventas

Giesmė 2 (a cap.) 

Giesmė 3  (a cap.) 

Kalėdos

Giesmė 19 (acap.) 

Senieji ir Naujieji metai

Išmintingieji

Gavėnia

Giesmė 35 

Giesmė 39  

Giesmė 39 (a cap.)  

Velykos

Giesmė 63 

Giesmė 70 

Šeštinės

Sekminės

Giesmė 78 (a cap.) 

Giesmė 80 

Giesmė 85 

Trejybė

Krikštas

Konfirmacija

Išpažintis ir Viešpaties Vakarienė

Dienos laikai

Rytas ir diena

Giesmė 106  

Giesmė 111 (a cap.) 

Prieš valgant

Pavalgius

Prieš darbą

Po darbo

Metų laikai

Pavasaris ir vasara

Ruduo

Žiema

Pjūties ir dėkojimo šventė

Giesmė 137  

Šeima ir vaikai

Giesmė 138 (a cap.) 

Giesmė 140 (a cap.) 

Giesmė 142 (a cap.) 

Santuoka

Senatvė

Liga

Giesmė 148 (a cap.) 

Kelionė

Sekmadienis

Giesmė 157 

Giesmė 158 (a cap.)  

Giesmė 160 (a cap.) 

Dievo Žodis ir Bažnyčia

Giesmė 164 (a cap.) 

Giesmė 168 (a cap.) 

Giesmė 169 (a cap.) 

Giesmė 170 (a cap) 

Giesmė 172 (a cap) 

Dievo karalystė ir misijos

Jėzus

Giesmė 188  

Giesmė 220 (a cap) 

Malda

Giesmė 230 (a cap.) 

Liaupsė ir padėka

Giesmė 247  

Giesmė 251 (a cap.)  

Pasitikėjimas Dievo Apvaizda

Giesmė 259 (a cap.) 

Paguoda kryžiuje

Atgaila

Giesmė 284 (a cap) 

Giesmė 296  

Pasitikėjimas Dievo malone Jėzuje Kristuje

Pašventinimas

Dvasinė kova

Giesmė 321  

Artimo meilė

Mirtis ir amžinybė

Pasirengimas mirčiai

Giesmė 337 

Laidojimas

Mirusiųjų minėjimas

Paskutinis teismas

Amžinasis gyvenimas

Giesmė 385 (a cap)