JAUNIMO SUSITIKIMAS BIRŽUOSE

Spausdinti

 Vilija Eigminaitė

Gruodžio 4-5 dienomis į Biržų parapijos namus rinkosi evangelikų reformatų jaunimo stovyklos dalyviai. Susitikimą organizavo stovyklos direktorė Laura Stanislovaitienė, į draugišką pasibuvimą atvyko 15  stovyklautojų. Suvažiavimas buvo ne tik proga susitikti, pabendrauti, gerai praleisti laiką, bet ir padaryti gerą darbą bei pasimokyti.

 Savaitgalį jaunimas nudžiugino Nemunėlio Radviliškio Onos Milienės senelių globos namų gyventojus su pačių kurtomis kalėdinėms atvirutėmis ir dovanomis. Be to, susitikimo dalyviai - paaugliai mokėsi būti ateities stovyklų vadovais ir klausėsi Justino Stanislovaičio patarimų, kopiant aukštyn gyvenimo laiptais. Su kunigu Rimu Mikalausku bendrose pamaldose analizavo šeimos pamaldas, skaitė Šventojo Rašto eilutes ir bandė perprasti, kas yra meilė, kaip ją apibūdina Dievas. Jaunimas tyrinėjo Biržus, vakarą praleido su giesmėmis bei žaisdami įvairius žaidimus.

Jaukus ir prasmingas savaitgalis prabėgo akimirksniu ir stovyklautojai po sekmadieninių pamaldų išvažiavo namo jau planuodami kitą susitikimą.