Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs

Spausdinti

 

Mielieji, vėl gyvename ypatingomis karantino ar ekstremaliosios padėties sąlygomis. Tačiau tarnystė nesustojo. Kiekvieną sekmadienį vyksta ir tiesiogiai transliuojamos pamaldos iš Vilniaus, Kauno ir Biržų bažnyčių, vėl pradedami transliuoti maldos vakarai (šįkart trečiadieniais), vyksta gyvos ir nuotolinės Biblijos studijos. Dvasininkai pasiruošę būtinajai tarnystei, atlieka laidotuvių ir kitus sielovadinius patarnavimus.

Tačiau bažnyčiose dėl sudėtingos pandeminės situacijos fiziškai susirenka vis dar labai mažai tikinčiųjų, Bažnyčios tarnautojų išlaikymo galimybės sudėtingos. Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija šiuo laikotarpiu maloniai kviečia ir ragina norinčius aukas pervedinėti bankiniais pavedimais į Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Sinodo  atsiskaitąją banko sąskaita: LT174010041300081376 (Luminor bankas), paskirtis: Auka dvasininkų išlaikymui.

Taip pat neužmirškime ne tik garbinti Dievą aukomis, bet palaikyti vienas kitą maldomis, melstis už mūsų Bažnyčią ir jos dvasininkus bei visus tarnautojus.