Baltramiejaus naktis

Spausdinti

Šiandien suėjo 450 metų nuo siaubingų žudynių, kilusių iš religinės neapykantos - Baltramiejaus nakties. 1572 metų rugpjūčio 24 naktį, apie 3 valandą nakties Paryžiuje prasidėjo masinės žudynės prancūzų evangelikų reformatų, atvykusių švęsti jų lyderio Henriko Navariečio ir Margaritos de Valua (Karolio IX sesers) karališkųjų sutuoktuvių...

Per šią naktį ir sekančias dienas Paryžiuje buvo nužudyta nuo 3000 iki 10000 žmonių. Po Baltramiejaus nakties nuo rugpjūčio iki spalio panašios hugenotų žudynės vyko ir kituose Prancūzijos miestuose, pvz., Tulūzoje, Bordo, Lione, Orleane. Tikslus žuvusiųjų skaičius nežinomas, bet suskaičiuojama, kad galėjo žūti nuo 10 000 iki 70 000 hugenotų. Apie 200 000 hugenotų pasitraukė į kaimynines šalis, viena jų buvo ir Lietuva. Ačiū Dievui, tuo metu Lietuva buvo viena šviesiausių šalių, kur tikėjimo skirtumai politinei visuomenei nebuvo kažkas bloga ir nežadino baimės, neapykantos kitaip tikintiems. Deja, vis labiau įsivyraujanti politinė vienos religijos partija, neabejotinai vedė prie religinės netolerancijos. Kurios pasekmes Lietuvos evangelikai reformatai skaudžiai ėmė patirti jau 18 amžiuje. Su religine netolerancija atejo ir Lietuvos, o su ja ir visos Abiejų Tautų Respublikos politinės valstybės žlugimas...

MES PRISIMENAME kaip dygsta neapykantos daigai ir kokie jie nuodingi. PRISIMENAME, kad Tikėjimo kankinystė yra kruvinas liudijimas kiekvienai kartai apie ištikimybę mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui.

InfoRef_LT