Viktorija Liauškaitė

Lapkričio 3 dieną Mokslų akademijos salėje įvyko disputas „LDK savarankiškumo sargyboje", kurio dalyvės - doc. Ingė Lukšaitė, prof. Dainora Pociūtė-Abukevičienė ir prof. Raimonda Ragauskienė.

Minėjimo vakarą pradėjo jungtinio Vilniaus reformatų Giesmės ir Pagirių dainorių choro atliekamos giesmės (vadovė ir dirigentė Janina Pamarnackienė).

Šiemet minimos Mikalojaus Radvilos Juodojo 500 – osios gimimo metinės. Kartu prisimintas ir Mikalojus Radvila Rudasis. „Gerbiami istorijos mylėtojai, džiugu, jog taip gausiai šį vakarą susirinkote ir esate neabejingi mūsų tautos didžiavyriams – Radviloms, " – vakarą sveikinimo žodžiu pradėjo Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas. Mokslų akademijos viceprezidentas prof. Domas Kaunas taip pat pasveikino visus susirinkusius paminėti Radvilas ir Reformacijos dieną.

Prof. Raimonda Ragauskienė, pradėjusi disputą, tarė, kad Radvila Juodasis ir Rudasis norėtų, jog apie juos būtų šnekama. „Tačiau jie buvo labai giliai persismelkę patriarchališkumo dvasia ir nesuprastų, ką kalba apie juos trys moterys. Atsakyčiau trumpai – tokie dabar laikai, " - šmaikštavo prof. R. Ragauskienė. Ji taip pat trumpai pristatė Radvilą Rudąjį, nes yra jo asmenybės tyrinėtoja.
Disputą pratęsė prof.Dainora Pociūtė-Abukevičienė, kurios manymu pusbroliai Radvilos buvę labai skirtingi charakteriais, visuomenine veikla. „Radvila Juodasis buvo spalvingesnė asmenybė, Europinio mąsto figūra. Jis pirmasis ir vienintelis lietuvis, įtrauktas į draudžiamųjų knygų autorių sąrašą aktyvios kontrreformacijos metu. Taip pat jis diskutavo, susirašinėjo su Vakarų Europos lyderiais J. Kalvinu, H. Bulingeriu ir kitais, " – sakė prof.D.Pociūtė-Abukevičienė.

Doc.Ingė Lukšaitė pasidžiaugė anksčiau kalbėjusių prelegenčių įžvalgomis. „Kaip ir buvo minėta, Radvila Juodasis buvo įtakingesnis už savo pusbrolį Rudąjį, tačiau pastarasis kaip reta sugebėjo atsirinkti ir telkti aplink save žmones. Labai įdomus yra Radvilų Juodojo ir Rudojo tarpusavio susirašinėjimas. Tikiu, jog tai kada nors bus išleista," – dalijosi mintimis doc.Ingė Lukšaitė.
Dar ilgai netilo kalbos ir gausiai susirinkusios auditorijos klausimai disputo dalyvėms. Viliamės, jog tokie solidūs moksliniai renginiai paskatins domėjimąsi Lietuvos Reformacijos istorija.

Kęstučio Puloko ir Viktorijos Liauškaitės nuotrukos