Dainora Pociūtė

2014-07-15
Kiekvienas pasiūlymas ir sprendimas turi savo laiką. Aiškindamasi ankstyvosios LDK reformacijos anatomiją tam tikru požiūriu savo žodynui taip pat taikiau moratoriumo sąlygas. Šiuo metodu siekiau ne tiek atriboti, kiek nesupainioti istorinių ir istoriografinių kultūros bei sąmoningumo istorijos kategorijų. Tai sudėtingas kelias, verčiantis sustoti ties įvairiausio pobūdžio detalėmis, bet jis suteikė daug atradimo džiaugsmo.
Todėl kaip Petras Gonezijus ar Giorgio Biandrata, kurių vienas apsiašarojęs ir susijaudinęs, o kitas gudriai simuliuodamas Lietuvos evangelikams aiškino, kad termino Trejybė Rašte nėra (todėl mąstydami apie ją įkūnijančią doktriną turime ieškoti atsakymo istorinėse sąvokose), taip ir šio teksto autorei teko būti atidžiai sąmonę bei konfesijos terminiją iliustruojančioms kategorijoms ir žodynui. Priežastis paprasta: istoriografinėse studijose pernelyg lengvai vartojami LDK, taip pat ir kitų šalių reformacijos konfesinėms realijoms taikomi terminai „liuteronas“, „kalvinistas“, „antitrinitorius“, kurie nieko tikra nepasako (arba jau nebepasako) apie kultūros antropologijos procesus. Tikra yra tai, kad joks vadinamasis liuteronas, kalvinistas ar antitrinitorius reformacijos įkarščiu savęs tokiu nevadino ir šiuos eponiminius darinius jiems pritaikė jų kritikai. XVI a. bažnyčios reformų šalininkai sau taikė tik dvi - „krikščionių“ ir „evangelikų“ - sąvokas, tik jas intensyviai reflektavo ir apmąstė. Todėl A. Kulviečio vadinimas liuteronu ar ankstyvojo LDK reformacijos etapo įvardijimas liuteronizmu yra savotiškas nesusipratimas, nes taip mes tiesiog perimame katalikų Bažnyčios šiems žmonėms taikytas pravardes (Romoje net J. Calvinas būdavo vadinamas liuteronu).
Read more ...

Viktorija Liauškaitė

Liepos 8 d. Vilniaus ev. reformatų bažnyčioje vyko poeto, vertėjo, publicisto, evangelikų reformatų Bažnyčios superintendento kunigo Adomo Šerno 130-ųjų gimimo metinių minėjimas.

Pranešimą apie šią iškilią asmenybę skaitė žurnalistė Aurelija Arlauskienė, vargonavo Muzikos ir teatro akademijos absolventė Aušra Pačegonytė, giesmėmis vakarą papuošė jungtinis Vilniaus ev. reformatų Giesmės ir Pagirių dainorių choras (vadovė Janina Pamarnackienė) bei Henrikas ir Birutė Barauskai.

Read more ...

 

 Dainora Pociūtė-Abukevičienė

1543 m. Andrea Vesalijus (1514-1564), Abraomo Kulviečio bendraamžis, publikavo savo revoliucinį medicinos veikalą „Septynios knygos apie žmogaus kūno sandarą“ („De humani corporis fabrica libri septem“),
kuriame žmogaus kūno anatomija pirmą kartą Vakarų medicinos istorijoje buvo analizuojama remiantis tikrais žmogaus kūno pavyzdžiais ir disekcijomis, o ne nuo antikos įprastomis žmogaus ir gyvūnų organizmų analogijomis.

Read more ...

Povilo Klybo gimimo 140 – osioms metinėms.

 

Muziejaus „Sėla“ nuotraukoje - grupė žmonių prie Biržų  miesto valdybos pastato Kanauninko (vėliau Rotušės) gatvės pamatų.  Ruošiasi įmūryti butelį su raštu, tarybos narių nuotrauka ir Lietuvos  pinigais. Iš kairės: 4 - Slavinskaitė (?), 5 - Jokūbas Mikelėnas, 6 -  kun. Boleslovas Baronas, 8 – burmistras Povilas Klybas; iš dešinės 2 -  Aleksandras Puodžiūnas (aukščiau), 3 - dr. Talius (?). Matyti kiti  gatvės pastatai. 1919 – 1920 m. Biržų miesto savivaldybė patalpas  nuomavo vaistininko Apolinaro Marcinkevičiaus name. 1923 m. pradžioje  Biržų miesto taryba nutarė statyti Biržų miesto valdybos namus. Sklypą  Biržų apskrities žemės reformos komisija paskyrė Aptiekos (Dagilio)  aikštėje. Miestiečiams užprotestavus tokį sprendimą, sklypas statyboms  1923 04 06 patvirtintas Kanauninko gatvėje, prie Agluonos upės. Statybos  pradėtos 1923 m. rugpjūtį. Miesto tarybos nutarimu, pastato pamate  būsimų kartų atminimui numatyta įmūryti butelį su miesto tarybos narių  pasirašytu raštu, Biržų miesto tarybos narių nuotrauka, litais ir  centais. 1923 08 22 tarybos pirmininkas Jokūbas Mikelėnas įvoliojo  pirmąjį pamato akmenį, savo prakalboje pasiūlė pastatą pavadinti „Biržų  miesto Lietuvos nepriklausomybės 5 metų sukaktuvių paminėjimo namu“.  Biržų miesto valdybos namo atidengimo iškilmės įvyko 1924 09 17 Biržų  miesto tarybos posėdyje. Priimtas sprendimas Kanauninko gatvę pavadinti  Rotušės gatve. Naujajame pastate įsikūrė pašto telegrafo - telefono  įstaiga, o, jai išsikėlus, 1931 11 01 į miesto valdybos namus perkeltas  Biržų muziejus.


Read more ...

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys                        8 650 50302

        

Holger Lahayne                   8 686 60684
    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
    8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas