Indrė Pavinkšnienė

Pirmąjį spalio sekmadienį, spalio 7-ąją, Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje savo tikėjimą reformatų išpažinime patvirtino kauniečiai Titas Pavinkšnis ir Kristupas Bačelis. Pamaldas laikė ir jaunuolius konfirmavo iš Amerikos į Lietuvą dešimties metų misijai atvykęs kunigas Frankas van Dalenas.

Šia gražia proga į pamaldas Kauno bažnyčioje susirinko konfirmantų šeimos nariai, giminės, draugai. Kartu su mumis pasidžiaugti šia proga atvyko ir Vilniaus evangelikų reformatų parapijos atstovai.

Pamaldoms vargonavo įvairių tarptautinių konkursų diplomantė, jaunoji vargonininkė Živilė Kudirkaitė.

Po pamaldų konfirmantus sveikino Kauno evangelikų reformatų parapijos valdyba, draugai, giminės, artimieji. Po tradicinės bendros nuotraukos prie Dievo Stalo ir bažnyčios, visi susirinko  į Agapę, kurios metu turėjome visi galimybę pasidžiaugti vienas kito bendryste.

Žydrūno Pavinkšnio nuotraukos