Visuomenėje, kurioje gyvename ir kurios dalimi esame, psichologinės problemos ir sielos žaizdos yra slepiamos arba sprendžiamos savipagalbos, psichologinio konsultavimo, psichoterapijos būdu. Tačiau ką apie santykius, krizes, psichologinę bei fizinę prievartą, netektį, vaikystės patirtis bei traumas, nerimą, pykti ir sielvartą sako Biblija? Kodėl reikalinga, kad bet kokia psichologinė pagalba būtų pagrįsta Dievo Žodžiu? Kas yra Biblinė sielogyda ir kuo ji skiriasi nuo pasaulio siūlomų sprendimo būdų? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus ieškota spalio pabaigoje Kaune vykusiame seminaras „Biblinė sielogyda: tikinčiųjų pagalba tikintiesiems“.

Seminarą vedė Markas ir Dona Keldermanai – sertifikuotų sielogydos specialistų šeima iš JAV. Praeityje 13 metų tarnavęs dvasininku, dabar Markas greta profesionalios Biblinės sielogydos dar užima studentų reikalų ir dvasinio formavimo dekano pareigas bei dėsto pastoracinę teologiją Puritan Reformed seminarijoje. Šiuo metu jis taip pat siekia ir biblinės sielogydos daktaro laipsnio Reformed Presbyterian seminarijoje.

Dona dirba Shepherd‘s Way Biblijos centre Grand Rapidse, aktyviai dalyvauja Puritan Reformed seminarijos studentų žmonų draugijos veikloje, seminarijoje konsultuoja sielogydos klausimais. Ji – ir kasdienių skaitinių knygos moterims Seasons of the Heart autorė.

Trijų dienų seminare dalyvavo beveik 50 dalyvių.  Vyko atskiri susitikimai vyrams ir moterims.

Seminare akcentuota, kad svarbiausia ieškoti problemų širdyje.

Konferencija rėmė „Come Over And Help“ organizacija.

Seminarą organizavo ir svečiais rūpinosi Kauno evangelikų reformatų bažnyčios kunigas misionierius dr. Frank van Dalen su žmona Emily ir talkininkais.

Po seminaro, sekmadienį, kun. Markas Kelderman su žmona Dona dalyvavo Kauno evangelikų reformatų pamaldose, kurios šįkart buvo skirtos jaunimui. Į pamaldas atvyko ir jaunimo grupė iš Vilniaus.

Po pamaldų jaunimas pasiliko tvarkyti patalpos, kurioje bendruomenė rinksis žiemą, dažyti sienų ir langų. Buvo praėję tik kelios savaitės, kaip Seimas patvirtinto Kauno bažnyčios grąžinimą bendruomenei.

Merūnas Jukonis