Perlaidoti Kėdainių reformatai

Spausdinti

2019-ųjų spalio 31 dieną, kai protestantiškas pasaulis šventė Reformacijos dieną, Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje buvo perlaidoti vasarą, tyrinėjimų metu, čia rasti buvę palaidoti pavieniai reformatų palaikai. Drąsiai rašau – reformatų, nes kitatikiai, ir dar taip garbingai – bažnyčios rūsyje – negalėjo būt palaidoti.

Deja, po Antrojo pasaulinio karo žmonėms nužmogėjus, jų palaikai, ramiai gulėję šimtmečius, buvo išniekinti, iš jų buvo tyčiojamasi. Bažnyčioje įrengus sporto salę, sportininkai kartais ne kamuolį rideno, bet kaukolę; ištraukę lavonus iš karstų, sodino į automobilį, taip gąsdindami praeivius...

Bažnyčią pritaikant kultūros poreikiams, palaikai be tyrimų buvo sukrauti į medines dėžes ir užmūryti vienoje iš požemio patalpų. Šią vasarą Kėdainių krašto muziejaus rūpesčiu ėmus remontuoti – atnaujinti bažnyčioje esantį kunigaikščių Radvilų mauzoliejų, vienoje kriptų buvo atrasti mirusiųjų kaulai. Kripta yra šalia kunigaikščių Radvilų mauzoliejaus ir joje bus įrengta oro drėgmės palaikymo įranga. Taip netikėtai buvo rasta daug suardytų palaikų. Jie buvo išvežti į Vilnių tyrimams. Mokslininkai išsamiai jų netyrė, tačiau manoma, kad tai XVII–XVIII a. gyvenusių turtingų kėdainiečių – reformatų palaikų dalys. Tyrėjai iš Vilniaus universiteto rekomendavo juos palaidoti ten, iš kur ir buvo paimti – Reformatų bažnyčios rūsyje. Vykstant remonto darbams, Radvilų mauzoliejuje buvo nuimtos grindys, tad ten palaikai ir buvo palaidoti.

Perlaidojimo ceremonijos liturgiją atliko Lietuvos evangelikų reformatų gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius. Jis džiaugėsi, kad kadaise išniekinti palaikai buvo palaidoti pagal krikščionišką tradiciją, skelbiant Dievo Žodį, jiems suteikta ramybė. Tikėsimės, jau amžinai....

InfoRef_LT