Reformacijos jubiliejui skirtas laikraštis

Spausdinti

 

 

Minint Reformacijos 500 metų jubiliejų, leidykla „Ganytojas“ 2017 m. pavasarį išleido šiai progai skirtą informacinį-evangelizacinį laikraštuką Evangelija.lt.

„Mūsų tautoje Reformacija paliko ryškų pėdsaką – skatino visapusišką kultūros pakylėjimą: suteikė daug iškilių, meilę šventojo Rašto mokymui bei gimtajai kalbai puoselėjusių, raštijos ir kultūros srityse veikusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių, tarp kurių yra ir Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, Jonas Bretkūnas, Abraomas Kulvietis, Andrius Volanas, Radvila Juodasis ir kt. Laikraštis skirtas šiam reikšmingam jubiliejui paminėti. Reformatorių idėjos nepaseno, jos ir šiandien kreipia tikinčiųjų mintis ir širdis į tai, kas svarbiausia – į mūsų Gelbėtojo Evangelijos žinią“, – taip įžanginiame žodyje laikraštuką pristato redakcija. Jame rasite straipsnių apie Reformaciją ir jos reikšmę, Europos ir Lietuvos reformatorių pristatymą, Naujojo miesto katekizmo ištrauką, informacijos apie Reformacijos sukakčiai skirtus renginius (dalis medžiagos jau skelbta svetainėje reformacija500.lt) ir kt.

Nemokamą laikraštį PDF formatu galite atsisiųsti čia.