Kuratorės Valerijos Kubiliūnienės jubiliejus

Spausdinti

Nemunėlio Radviliškio parapijos valdybos ilgametę pirmininkę, kuratorę Valeriją Puodžiūnaitę Kubiliūnienę Jubiliejinio gimtadienio proga nuoširdžiai sveikina Lietuvos ev. Reformatų Konsistorija ir gen. superintendentas.

Savo kasdienėje veikloje linkime ir toliau nepailstamai darbuotis Dievo garbei. Viešpats telaimina Jus ir Jūsų aplinkos žmones, tebūna su Jumis kasdien ir Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. /1 Tes 5,23/

InfoRef_lt