Praėjusį sekmadienį Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bažnyčioje buvo minimas čia kunigavusio kunigo, bažnyčios superintendento, vertėjo, literato Adomo Šerno 135-osios gimimo metinės.

Tai progai buvo skirtas kunigės Sigitos Veinzierl pamokslas per pamaldas evangelikų reformatų bažnyčioje. Malda ir giesme kunigas paminėtas ir Nemunėlio Radviliškio kapinėse. Prie jo kapo padėta gėlių. 
2019 m. gegužės 25 dieną suėjo 135 metai, kai A. Šernas 1884 metais gimė Jasiškiuose. Mirė 1965 metų sausio 6 dieną Nemunėlio Radviliškyje. 

Nemunėlio Radviliškio kapinėse palaidotas ne tik kunigas Adomas Šernas. Čia ilsisi ir jo brolis, Lietuvos Nepriklausomybės 1918 m. Vasario 16-osios akto signataras Jokūbas Šernas (1888-1926 m.). 

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus bendruomenė kviečia aplankyti iškiliam kraštiečiui skirtą parodą. Joje eksponuojami originalūs kunigo Adomo Šerno kūrybinės veiklos dokumentai, ikonografinė medžiaga, dvasininką pažinojusiųjų atsiminimų rankraščiai, Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bendruomenės dokumentai.  Paroda veiks iki liepos 31 dienos.

 
ŠR info