Šių metų gegužės 9 d. Panevėžio reformatams sekmadienio pamaldas laikė ir Dievo žodžiu dalinosi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo lektorius Vaidotas Ickys, vargonavo parapijos vargonininkė Bronislava Simonaitienė.

Pamaldose dalyvavo 17 parapijiečių ir jų svečių. Džiugu, kad kartu su gerb. lektoriumi Vaidotu drauge atvyko ir Jo šeima.

Dievo Žodžio klausymu, giesmėmis šlovinome Viešpatį. Išklausėme pamokančio, kviečiančio apmąstyti kiekvieno krikščionio vertybes ir įvertinti savo gyvenimą pagal Dievo nurodymus. Juk ne visada švenčiame ir Viešpaties dieną, tam atrasdami savus pasiteisinimus, ir daugybę kitų priežasčių, o palaiminti yra visi, kurie glaudžiasi prie Dievo.

Pasidžiaugę išsiilgta bendryste ir pamaldų pakylėtomis akimirkomis, skirstėmės į namus.

Foto ir tekstas P.Griciūnienės