Ekskursija į Kėdainius

Spausdinti

Rugsėjo 28 dieną, negausus Panevėžio parapijos evangelikų reformatų būrelis, prisidėjo prie Biržų parapijos suorganizuotos ekskursijos į Kėdainius, kuriai vadovavo parapijos pirmininkas Merūnas Jukonis.

Šia ekskursija susigundė panėvėžiečiai Emilis Valkiūnas, Aldona  Mikulėnienė, Ramutė Damanskienė ir Vida Tamonienė. Sutartoje vietoje sulaukėme biržiečių autobuso. Mus pasitiko su šypsenomis ir gera nuotaika. Susėdę į mums paliktas laisvas vietas nuriedėjome link Kėdainių. Atvažiavę ir išlipę iš autobuso, dar trumpai apžvelgėme gražiai restauruojamą Kėdainių senamiestį, kuris išsidėstęs apie šią senovinę evangelikų reformatų bažnyčią. Neilgai trukus jau buvome bažnyčioje ir laukėme renginio, padovanoto labdaros ir paramos fondo ,,Viltis -Vikonda“ miesto bendruomenei, o taip pat ir bažnyčiai, Reformacijos 500 metų sukakties proga.

Jau pirmieji Čiurlionio styginio kvarteto garsai nuteikė maloniai, šio koncerto klausimosi būsenai ir visi paskendome šios muzikos garsuose. Karštais plojimais buvo palydimas kiekvienas kvarteto išpildomas kūrinys. Po kelto išpildytų kūrinių kvartetas paliko savo muzikinę erdvę ir užleido savo vietą Vilniaus valstybiniam chorui ,,Vilnius“.

Mišraus choro tobulas visų choristų balsų skaidrumas ir muzikalumas, pakerėjo visą besiklausančią bažnyčios auditoriją. Ilgiausiais plojimais buvo palydymas kiekvienas išgiedotas kūrinys. Solo giesmių išpildyme, dar labiau visus žavėjo baritonas Jonas Sakalauskas. Visą bendrą choro dvasią tobulai valdė dirigentas Artūras Dambrauskas, o pauzėse tarp kūrinių, Reformacijos dvasia užpildė kunigas Raimondas Stankevičius, pakomentuodamas Reformacijos reikšmę pasauliui ir Lietuvai. Tai buvo labai gražūs, dvasingi ir profesionalūs komentarai Reformacijos dvasia.

Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Pasibaigė ir šis įspūdingas koncertas, palikęs kiekvienam, ilgam neblėstančius įspūdžius. Dar po keliolikos minučių biržiečių autobusas mus jau vežė link Panevėžio. Vėlų vakarą buvome vėl savo mieste. Atsisveikinome su biržiečiais, palinkėdami jiems toliau laimingos kelionės, o mūsų būrelis išsiskirstė po savo namus.

Emilis Valkiūnas