Ko Dievas reikalauja iš mūsų?

Spausdinti

 

 

Pasaulinės Reformuotų Bažnyčių Bendrijos (WCRC) įžvalgos, išpažinimas ir liudijimas COVID-19 metu ir vėliau.

Žmogau, jis tau pasakė, kas gera ir ko iš tavęs reikalauja VIEŠPATS: tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolankiai eiti su savo Dievu. /Michėjo 6,8/

Ko Dievas reikalauja iš mūsų?
Mes gyvename apokaliptiniais laikais. COVID-19 pandemijos, rasizmo ir autoritarizmo triada bei klimato krizė ne tik sukėlė mūsų planetoje pavojingą ir nemalonią situaciją, bet Bažnyčiai pasireiškė kaip kritinis metas (laiko momentas). Tai yra tiek Bažnyčios savęs supratimas, tiek jos misija.

Krizių metu Bažnyčia yra kviečiama rasti orientaciją ir viltį Dievo Žodyje. Pranašas Michėjas pabrėžia, kad tokiais laikais, kurie mums gali atrodyti kaip turbulentiški, desperatiški ir gluminantys, Šventojo Rašto nurodymai yra aiškūs ir tiesmukiški. Mes labai gerai žinome, ko reikalaujama iš mūsų: daryti kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolankiai eiti su savo Dievu (Michėjo 6,8).

Įžvalgos, išpažinimas, liudijimas ir buvimas reformuotais kartu
2017 metų Generalinė Taryba (WCRC General Council - Pasaulinės Reformuotų Bažnyčių Bendrijos GT) paženklino Bendrijos masto kelionę kartu įžvelgti, išpažinti ir liudyti Gyvąjį Dievą šiame puolusiame pasaulyje, kad mes galėtumėme be perstojo likti reformuotais. Per paskutinius trejus metus mes labai stengėmės įtraukti šiuos keturis žodžius į PRBB (WCRC) programinę veiklą. Per mūsų RAN (Resisting Cultures of  Discrimination, Authoritarianism, and Nationalismdiskriminacijai, autoritarizmui ir nacionalizmui besipriešinančios kultūros) misiją krizės ir marginalizacijos kontekste bei globalius aparteido procesus mes galėjome kolektyviai įžvelgti, kad esame ties riba svarbaus momento, kuris reikalauja gilaus teologinio mąstymo ir apgalvojimo. Momento, kuris tapo dar akivaizdesnis, kai pandemijos apokalipsė atskleidžia mums tuos gilius nevienodumus, kuriuose mes gyvename.

Gyventi ištikimai COVID-19 metu ir vėliau
PRBB (WCRC) savo kvietime bendrauti ir įsipareigoti teisingumui siekia, kad gyventume ištikimai pagal šį kvietimą COVID-19 metu ir vėliau, bei siekia įtraukti į teologinio mąstymo ir apgalvojimo procesą. Tas procesas apims visą Bendriją per kūrybinius ‘online’ procesus ir įžvalgos būrelius, kas užtikrins pilnavertį ir tvarkingą Bendrijos dalyvavimą tame procese. Tai taikytina pirmiausiai atskiriems regionams, dėmesio reikalaujančioms grupėms bei Pasaulinės Reformuotų Bažnyčių Bendrijos programiniams dėmesio centrams.

Iš anglų kalbos išvertė dr. Povilas A. Jašinskas

http://wcrc.ch/require