Kuratorius Holgeris Lahayne ir Sinodo narys, ekonomas Merūnas Jukonis Lipės krašto Bažnyčios kvietimu sausio 26-29 dienomis dalyvavo Vokietijos Lipische Landeskirche Sinode, taip pat bendradarbiavimo konsultacijoje ir vienos dienos konferencijoje.

Sinode dalyvavo ir kitų Lipės krašto partnerinių Bažnyčių – Lietuvos evangelikų liuteronų, Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos (Transilvanijos) evangelikų reformatų, Pietų Afrikos respublikos, Ganos, Togo ir Indijos presbiterionų Bažnyčių atstovai. Sinode balsavimo teisę turėjo 4-ių ev. reformatų distriktų ir 1 ev. liuteronų distrikto atstovai. Lipės krašto Bažnyčia išrinko naują Sinodo direktorių ir visą kitą Sinodo vadovybę. Sinode pirmąkart dalyvavo ir du jaunimo atstovai, kuriems buvo suteikta teisė balsuoti.

Konferencijos metu aptarti Bažnyčių iššūkiai kiekvienoje šalyje. Lietuvos-Lipės partnerystės susitikime buvo pristatyta Lietuvos evangelikų reformatų ir liuteronų Bažnyčių situacija ir gyvenimas, aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės. Lipės krašto Bažnyčia jau daug metų palaiko diakoninę abiejų Bažnyčių Lietuvoje veiklą. 

Sekmadienį H. Lahayne ir M. Jukonis dalyvavo seniausios Detmoldo ev. reformatų bažnyčios pamaldose, sakė sveikinimo žodį. Pamaldų metu skaitinius skaitė ir pats Detmoldo princas Štefan’as zu Lippe. Po pamaldų Lietuvos atstovai bendravo su parapijos kunigu Burkhardu Krebberiu, kuris ne kartą yra lankęsis Lietuvoje, bei bendruomenės atstovais.

Svečių viešnagę Detmolde koordinavo kun. Frankas Eriksmajeris, puikiai kalbantis lietuviškai.

Lipės krašto Bažnyčia (Lipische Landeskirche) jungia 59 reformatų ir 10 liuteronų parapijų ir jai priklauso apie 160 tūkst. tikinčiųjų. Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia su Lipės krašto Bažnyčia bendradarbiauja nuo 1992 metų, kai buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis, atnaujinta 2017 metais Šilutėje, iškilmingų pamaldų metu.

 Merūnas Jukonis