Atsižvelgiant į pablogėjusią pandeminę situaciją bei Sveikatos apsaugos ministerijos 2020-05-25 d. Rekomendacijas maldos namams, teikiu patikslintas rekomendacijas Lietuvos evangelikų reformatų parapijų vadovybėms bei parapijas aptarnaujantiems dvasininkams:

 1. rekomenduojama riboti dalyvių skaičių religinėse apeigose, kur tai aktualu, užtikrinant saugų atstumą tarp asmenų;

 2. pamaldose raginami nedalyvauti:

 1. asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Jei minėti simptomai pasireiškia maldos namų dvasininkui ir kitam darbuotojui, jis į tarnystę vykti negali, rekomenduojama, konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu ir nedelsiant informuoti gen. superintendentą;
 2. asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;

3. rekomenduojama Komunijos duoną dalinti tik į rankas, o vyną – iš atskirų taurelių, kurias paduoda dvasininkas, neliesdamas komunikanto;

4. religiniai patarnavimai, kurių metu kunigas ar kitas dvasininkas turi tiesioginį fizinį kontaktą su daugiau, nei vienos šeimos asmenimis, pvz. Konfirmacijos ar Krikšto metu, nerekomenduojami.

5. religinių patarnavimų dalyviai, turi vengti fizinio kontakto vieni su kitais, pvz. spausti vieni kitiems ranką, apsikabinti;

6. rekomenduojama prie įėjimo į maldos namus ar kitoje gerai matomoje vietoje pasirūpinti, kad būtų lengvai prieinamos:

 1. rankų dezinfekcijai skirtos priemonės;
 2. informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), bei prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones .

7. religinių apeigų dalyviai raginami laikytis šių rekomendacijų:

 1. vyresni nei 6 metų asmenims dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, išskyrus pamaldas laikantį dvasininką;
 2. laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo;
 3. vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną;
 4. laikytis saugaus (ne mažesnio kaip 1-2 metrai) atstumo nuo kitų asmenų.
 5. maldos namuose, kai patarnavimai atliekami dažniau nei 3 paros, rekomenduojamas dažnesnis nei įprasta dažnai liečiamų paviršių (durų rankenų, suolų, kėdžių atramų ir kt.) valymas ir dezinfekcija vadovaujantisRekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį).
Konsistorijai pritarus,
gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius