Brangūs tikėjimo namiškiai, Reformatų Bažnyčios tikintieji,

Daug laiko kantriai saugodamiesi netikėtai užklupusios pavojingos ligos padarinių, daugelis tikinčiųjų gyvai ir viešai nelankė Dievo Surinkimų. Apaštalas Paulius Hbr 10,25 moko: Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau įžvelgiate besiartinančią dieną.

Reikia pripažinti, kad Vyriausybės paskelbto karantino metu praleidome daug pamaldų, negarbinome Viešpaties taip, kaip iki karantino buvome įpratę, nors ir turėjome priežastį – Pandemija, Covid‘as, judėjimo ir susibūrimų ribojimai. Daugelis, pamaldų laiku įsijungdavo išmaniuosius įrenginius ir bent taip stengėsi neapleisti Dievo Žodžio, klausė pamokslų, skaitė Bibliją, aukojo, šlovino ir meldėsi namuose.

Pandeminei situacijai gerėjant, mažėjant užsikrėtimų ir susirgimų statistikai, Vyriausybė švelnina karantino sąlygas. Atsižvelgiant į tai, Reformatų Bažnyčios vadovybė ragina grįžti į bažnyčias ir kiekvieną sekmadienį garbinti Dievą gyvai ir viešai.

Taip pat turime pripažinti, kad virusas niekur nedingo ir tikimybė užsikrėsti didelė, todėl parapijų klebonai (administratoriai) kartu su parapijų vadovybėmis įpareigojami pagal galimybes užtikrinti susirinkusių tikinčiųjų saugumą pamaldų metu.

Rekomenduojama:

  1. Matomoje vietoje pakabinti, (pastatyti, padėti) instrukcijas apie higienos normų laikymąsi.

  2. Bažnyčiose, prie įėjimo, matomoje vietoje įrengti visiems lankytojams lengvai pasiekiamus rankų dezinfekavimo įrenginius.

  3. Pamaldų metu užtikrinti 2 metrų atstumus tarp žmonių ir/ar šeimų (bendrų ūkių)

  4. Pamaldų liturgijos metu rekomenduojama dėvėti kaukes. Kai nepavyksta išlaikyti 2 metrų atstumų tarp žmonių (įeinant, išeinant, prasilenkiant, pasisveikinant, atsisveikinant ir pnš.) kaukių dėvėjimas privalomas.

  5. Didesnėse parapijose, esant būtinybei, įvesti privalomą išankstinę registraciją.

  6. Viešpaties Vakarienės šventimą parapijose pradėti nuo Velykų (2021 m. balandžio 4 d.)

a) Didesnėse parapijose iš anksto registruoti norinčius dalyvauti Viešpaties Vakarienėje ir/ar pamaldose.

b) Užsiregistravus daugiau nei galima norinčiųjų dalyvauti pamaldose ir Viešpaties Vakarienėje, pamaldas kartoti vėliau. Apie tai viešai paskelbti tik gavus informaciją.

c) Komunijos elementus dvasininkas privalo saugiai dalinti į komunikanto rankas. Prieš dalijant dvasininkas dezinfekuojasi rankas pats ir dalindamas dėvi veido apsaugos priemonę.

d) Tarp komunikantų išlaikyti 2 m. atstumą.

7. Parapijų klebonai ir administratoriai, atsižvelgdami į vietinius bažnyčių, parapijų, tradicijų, įpročių ypatumus, gali savarankiškai, bet laikantis saugumo bei higienos, koreguotis pamaldų tarnautojų konkrečius veiksmus pamaldų metu.

8. Tiems, kurie neturi galimybės gyvai ir viešai dalyvauti pamaldose dėl asmeninės sveikatos, ribotų judėjimo galimybių, judėjimo tarp savivaldybių draudimo, ar kitų svarbių priežasčių, bus ir toliau transliuojamos pamaldos Facebook internetinėje platformoje Biržų, Vilniaus ir Kauno parapijų, Reformatų Bažnyčios puslapiuose bei FB grupėje „Reformatai“.

Jei ir  toliau gerės pandeminė situacija, rekomenduojama po Velykų atnaujinti vaikų sekmadienines mokyklėles, Biblijos studijas, konfirmantų, jaunavedžių mokymus ir kitus bažnytinius užsiėmimus.

Reformatų Bažnyčios vadovybė ragina labai atsakingai elgtis, saugoti save ir savo artimą, kiekvieną tikėjimo brolį ir sesę, pasitikėti  Viešpaties galybe, stiprybe ir išmintimi. Psalmininkas Dovydas liudija - Ps 28,7: VIEŠPATS mano stiprybė ir mano skydas; mano širdis juo pasitiki. Jis man padėjo, ir mano širdis džiūgauja, giesme aš jam dėkoju.

Bažnyčios vyresnybės vardu
Gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius

Vasaris, 2021 Viešpaties metai.