Sveikinu brolius ir seseris Kristuje su Reformacijos diena. Mes vadinamės evangelikais, norime džiaugtis bei didžiuotis savo krikščoniškuoju pašaukimu ir švęsti savo šventes.  Ši diena -  puiki proga pamąstyti apie save ir savo pasaulėžiūrą. Kitais metais sukanka Reformacijos 500 metų sukaktis. Gražus jubiliejus, bet ar nekartosime senos klaidos, aukštindami save ir žmonių sukurtas tradicijas? Ar mums reformacija jau pasibaigęs senos epochos įvykis?

Taip, reformacija yra tik istorinis įvykis, toks, kaip ir daugelis kitų. Tačiau šis įvykis mums ir šiandieną primena tai, kad žmogus yra ribotas, net Bažnyčia yra klaidų ir nuodėmės paliesta. Todėl turime tikėti ne savo jėgomis, protu, o Dievo galia.  Šis įvykis ir anuomet, 1517 metais, ir mums 2016 metais primena, kad savo mintis ir darbus žmogus turi tikrinti Šv. Raštu.

Paklauskime savęs, ar mūsų bažnyčios yra pritaikytos šiuolaikiniam žmogui, ar prakalbina jį? Ar mėgstame užsiimti tradiciniu moralizavimu, ar mūsų bažnyčiose yra skelbiama Evangelija? Paklauskime savęs, ko reikia mums ir mūsų vaikams, kas mus veda, kas mus suburia. Ar galėtume būti stiprūs tik Biblija ir savo tikėjimo išpažinimu? Paklauskime savęs.

Su Reformacijos diena!

Tomas Šernas
Generalinis superintendenetas