Artūras Laisis

Spausdinti

Artūras Laisis - nuo 2021 m. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios lektorius.

Bretonų tautybės Prancūzijos pilietis. 

Gimė 1989 m. Lione, nuo 2018 m. gyvena Havre, Normandijoje. Lietuvoje reguliariai lankosi nuo 2012 m.

2007 m. baigė Parko licėjų Lione. 2007-2009 m. toliau studijavo Henriko IV licėjuje Paryžiuje.

2009 m. įstojo į Aukštąją normalinę mokyklą (humanitarinių mokslų laidoje), valstybės tarnautojas. 2010 m. Sorbonos universitete įgijo Klasikinės filologijos bakalauro laipsnį.

2011 m. Naujosios Sorbonos universitete įgijo Indologijos bakalauro laipsnį. 

2013 m. Leideno universitete (Nyderlanduose) įgijo Lyginamosios indoeuropiečių kalbotyros magistro laipsnį bei Prancūzijos pedagoginį laipsnį kalbotyroje. 2013-2014 m. viešėjo Vilniaus universiteto Baltistikos katedroje. 2015 m. Paryžiaus Aukštųjų praktinių studijų mokykloje įgijo Lyginamosios gramatikos ir kalbų tipologijos magistro laipsnį. 

2015-2018 m. įvairius dalykus (tarp kurių — lietuvių kalbos ir kalbotyros kursą) dėstė toje pačioje mokykloje. 2018-2022 m. prancūzų ir bendrosios kalbotyros dėstytojas Havro universitete.

Kilęs iš ateistinės šeimos, krikščionybe pradėjo domėtis paauglystėje.

2011 m. birželio 19 d. Dievo malone krikštytas Prancūzijos reformatų bažnyčioje (ERF) Port-Royal parapijoje (Paryžiuje). Krikšto eilutė: „Būk atsargus, kai eini į Dievo namus, ir būk pasiruošęs klausyti.“ (Ekleziasto 4, 17a)

2017 m. Dievo malone išstojęs iš Evangelijos neskelbiančios bažnyčios (EPUdF), prisijungė prie Prancūzijos evangelikų reformatų bažnyčių bendrijos (UNEPREF), kuri toliau stengiasi laikytis ekumeninių ir reformacinių tikėjimo išpažinimų.

2019 m. pradėjo teologijos studijas Jono Kalvino fakultete Provanso Ekse. Šiuo metu yra teologijos magistrantas.

2020 m. vasarą stažavosi Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioje. Po metų Sinodo paskirtas tolesnei lektoriaus tarnystei.

Pomėgiai: skaitymas ir leidyba, kelionės po Lietuvą ir Europą, mentorystė.

Užsienio kalbos bendravimui: prancūzų (gimtoji), anglų, lenkų, rusų, italų, latvių, vokiečių, olandų, lotynų, slovėnų, bretonų.

Nevedęs.

El. paštas: arturas@ref.lt.