Išsilavinimas: 1986 baigė vid. m-klą/g-ją (Celle, Vokietija), 1989–1990 studijavo „Fachhochschule Wiesbaden“ (Vokietija) komunikacijos dizainą, 1990–1992 – teologiją „Theologisches Seminar Rheinland“ (Vokietija).

Darbinė veikla: 1993–2001 – UAB „Nova Vita“ (Šiauliai) darbuotojas, 1995–2001 – krikščioniško žurnalo „Prizmė“ red., nuo 2001 eina įv. pareigas Lietuvos krikščionių studentų bendrijoje (LKSB), nuo 2009 – LKSB t-bos pirm., nuo 2004 – Evangelinio Biblijos instituto (EBI) dogmatikos ir etikos dėstytojas, nuo 2017 – EBI tarybos narys, nuo 2009 – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios narys, nuo 2013 – Sinodo kuratorius, 2016-2019 – Konsistorijos narys, nuo 2019 m. Vilniaus ev. reformatų parapijos II-sis dvasininkas

Faktai: Profesinio domėjimosi ir veiklos sritis – krikščioniškoji etika, protestantų bažnyčių išpažinimai, teologija ir ekonomika. Parašė per 200 krikščioniškos publicistikos str., spausdintų žurnaluose: „Prizmė“, „Naujasis Židinys - Aidai“ (2007–2009), „Gyvieji Šaltiniai“, LKSB interneto svetainėje, bernardinai.lt, ref.lt; per 50 str., paskelbtų Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (MELC), rinkiniuose – „Religijos Lietuvoje“ („Nova Vita“, 1999) ir „Religinės bendruomenės“ (MELI, sk. apie evangelikus liuteronus ir reformatus, 2009), rinktinėje „Stokos reiškinys: būtis, žmogus ir bendruomenė (LLRI, 2016), įvadinius str. leidiniams: „Lietuvos reformatų tikėjimo pagrindai / Antrasis šveicariškasis išpažinimas“ (2011), „Heidelbergo katekizmas“ (2014), „Vestminsterio tikėjimo išpažinimas“ (2016). Knygos „Reformacija praeityje ir dabar: idėjos, istoriniai pėdsakai, perspektyvos“ sudarytojas („Ganytojas“, 2017). Naujųjų religijų tyrimo ir informacijos centro (NRTIC) steigėjas ir dalininkas (2000).

Apdovanojimai: Už publikaciją „Santykių revoliucija – viltis Lietuvai“ pelnė 2-ąją vietą savaitraščio „Atgimimas“ skelbtame konkurse „Padovanok Lietuvai viziją“ (2008).

Šeima: Žmona Rima (g.1968), filologė, vertėja. Vaikai: Isabelle (g.1998), Benjamin (g.2000), Amelie (g.2005), Ludvic (g.2006). Tėvas Ingo (g.1942), mama Hilde (g.1940).

Laisvalaikis: Kinas, fotografavimas, menas ir istorija.

Moto: Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta (Evangelija pagal Matą 6,33).