Spausdinti

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas

Rekvizitai

 

Lietuvos juridinių asmenų registre yra įregistruota 17 juridinių asmenų, kurie įvairiuose lygmenyse atstovauja Lietuvos evangelikų reformatų bažnytines institucijas. Iš jų 14 juridinių asmenų įregistruotų vietinių surinkimų - parapijų ar filijų: 3 Biržų m. ir rajone,  po vieną Pasvalio, Kupiškio rajonuose ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Kelmės, Alytaus, Jonavos miestuose.

Trys juridiniai asmenys atstovauja centrines bažnytines institucijas. Aukščiausiąją vadovybę - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą atstovauja juridinis asmuo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia  - Sinodas (Kan. V-2015N), žemesniąją Sinodo įgaliotą vadovybę - Lietuvos evangeliku reformatu Konsistorija (jurid. asmuo Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija (Kan. VI-2015N)) bei Lietuvos evangelikų reformatų senjoratą - generalinio superintendento instituciją (jurid. asmuo Lietuvos evangelikų reformatų senjoratas (Kan. VII-2015N). Visų juridinių asmenų atstovavimui Sinodas nustatė įgaliotus Bažnyčios pareigūnus (Memorialas 12- 2007, Dėl Sinodo teisių, Kan. XIII-2016).

Bažnyčios vadovybė nusprendžia kiek ir kokių juridinių asmenų Bažnyčiai atstovauti reikalinga. Jų skaičius gali kisti, nes juridinio asmens teisių turėjimas yra reikalingas santykiams su valstybe ir jos institucijomis. Bažnyčios viduje juridinio asmens statutas nėra reikalingas, todėl gali būti daugiau bažnytinių institucijų, kurios nesinaudoja juridinio asmens teisėmis, bet gali būti, reikalui esant, atstovaujamos kurio nors kito juridinio asmens, kaip tai numatyta vidiniuose bažnytinės teisės aktuose.

{google_map}Pylimo g. 20, Vilnius|width:950|height:400{/google_map}

Centrinių bažnytinių institucijų juridinių asmenų rekvizitai:

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 192100594
Buveinės adresas: Reformatų g. 3A, LT-41175 Biržai
Adresas korespondencijai: Pylimo g. 20-13, Vilnius
Kontaktinis el. paštas: info @ ref.lt 
Telefonai: +370 699 04137; +370 655 43678
Banko duomenys:
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
Atsiskaitomoji sąskaita: LT174010041300081376

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 292077730
Būstinės ir korespondencijos adresas: Vilniaus m. sav . Vilniaus m. Pylimo g. 20-13
Kontaktinis el. paštas: info @ ref.lt 
Telefonai: +370 699 04137; +370 685 63795; +370 655 43678 

Lietuvos evangelikų reformatų senjoratas 
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 192103366
Būstinės ir korespondencijos adresas: Vilniaus m. sav . Vilniaus m. Pylimo g. 20-13
Telefonai: +370 699 04137; +370 655 43678; +370 655 43677
Kontaktinis el. paštas: info @ ref.lt