Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! (1 Kor 1,3) 

Mieli parapijiečiai ir kiti krikščionys, geriausia į jus kreiptis šiais Šv. Rašto žodžiais. Mums visada reikia prisiminti, jog malonė ir ramybė kyla tik iš Dievo. Pavojų ir suspaudimų metu gali užvaldyti mintys, kurios prioritetą teikia ne Dievui, bet kažkam. Ir man gali atrodyti, jog maisto atsarga yra svarbiausia. Mes esame nuolatos gundomi užmiršti Dievo prioritetus ir kurti savuosius.

Keista situacija vyksta mano širdyje. Norisi saugiai sėdėti namuose, išlaikant  saviizoliaciją ir visas karantino sąlygas. Tačiau tuo pat metu labai norisi krikščioniškos bendrystės, nes Bažnyčia yra mūsų dvasinė šeima ir namai. Tas bendrystės noras tiesiog paaštrėjo. Panašu į tai, kaip ištroškęs nori vandens, o alkanas - to, kas jį pasotina.  Tas alkis krikščionių bendrystei turbūt kyla dėl to, kad ši bendrystė mus sustiprina. Bendras Dievo garbinimas sugražina nuo blaškymosi savuose prioritetuose prie tikrųjų, prie Dievo prioritetų. Tai mums neša malonę ir ramybę. Laiške Hebrajams sakoma:

Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas Tas, kuris pažadėjo. Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią dieną. (Hbr 10, 23-25)

Jausdami norą bendrystei džiaukimės, jog dabar turime įvairių techninių galimybių neapleisti savųjų susirinkimo. Galime melstis namų pamaldose, žiūrėti pamaldų transliacijas. Turime žiūrėti vieni kitų, neužmiršti aukojimo.

Kol kas aš melsiuosi su jumis visais žiūrėdamas mūsų pamaldų transliacijas. Kitose evangelinėse bažnyčiose šiuo neramiu metu pamaldos tik transliuojamos.  Kai pasveiksiu nuo peršalimo ligų ir sustiprinsiu sveikatą, galėsiu tarnauti bažnyčioje kokiu nors būdu.

Melskimės dėl užsikrėtusiųjų, prisimindami medikus ir kitus pareigūnus, vieni už kitus.

Palaikykime ryšį, būkime drąsūs. Atsiminkime apaštalo Pauliaus žodžius:

Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje. (Rom 8,38-39) Amen