Dalija Gudliauskienė

Liepos 31-ąją sukako 29 metai, kai 1991 metų ankstyvą vasaros rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų poste per omonininkų išpuolį buvo nužudyti septyni muitinės, policijos ir pasienio pareigūnai.

2020 metų liepos 30-osios vakare, Medininkų žudynių minėjimo išvakarėse, tradiciškai vilniečius ir svečius prisiminti jau beveik 30-ies metų įvykius į Reformatų bažnyčią sukvietė vienintelis po omonininkų šūvių ir dūrių likęs gyvas tos nakties baisybių liudininkas, jaunos ką tik įkurtos Lietuvos muitinės pareigūnas, dabar Vilniaus reformatų parapijos klebonas, LERB superintendentas kun. Tomas Šernas.

Į atminimo ir maldos vakarą Budėkime dėl santarvės ir taikos prisiminti, pagerbti visų tarnyboje žuvusiųjų ir nužudytų pareigūnų atminimą, be vietinių parapijiečių, atvyko R. katalikų vyskupas Darius Trijonis, N. Akmenės evangelikų bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis, Lietuvos policijos bei muitinės pareigūnai, septynių žuvusiųjų pareigūnų šeimos nariai, giminės. 

Vakaro liturgijai vadovavęs ir Homiliją pasakęs superint. kun. Tomas Šernas akcentavo, kad  turime būti žemės druska, sauganti visuomenę nuo supuvimo. Mes gyvename pasaulyje, kuris yra gendantis ir tamsus. Pasauliui reikia druskos, t. y. žmonių, kurie skelbtų Dievo Žodį, reikia žmonių, nešančių šviesą. Tokiais kun. T. Šernas ir kvietė būti: skelbiančiais Tikėjimą ir Dievo Žodį.

Žurnalistė Aurelija kvietė, po beveik 30 metų prisimenant Medininkų įvykius, dėkoti Dievui, kad išsaugojome Lietuvos Nepriklausomybę. Tad turime pagaliau įjungti nebe liūdesį, o džiaugsmą, kad gyvename laisvoje, nuostabiai žalioje, švarioje šalyje. Įjunkime atsakomybę už savo veiksmus, stebėkime, reikalaukime ir kritikuokime, visų pirma, ne kaimyną, ne seniūną, merą ar prezidentą, bet apsidairę savo laiptinėse, savo kieme, savo gatvėje, atsakykime patys sau, ar viską padarėme, kas yra mūsų jėgoms, kad gyventume sąžiningiau, švariau ir jaukiau. Toks požiūris į kasdienybę, į savo šalį būtų pats tikriausias tylus didvyrių, paaukojusių savo gyvybes už Lietuvą, atminimas.  

Vakare skambėjo vargonų muzika – vargonavo Gražina Petrauskaitė, savo kūrybos giesmes atliko N. Akmenės muzikos mokyklos mokytoja Daiva Palionienė, akompanuojant ir pritariant tos pačios mokyklos mokyt. Sigitui Krasauskui. 

Gaila, šiais metais negalėjo dalyvauti nuolatinis šio tradicinio Vakaro dalyvis, Atkuriamojo Seimo pirmininkas, prof. Vytautas Lansbergis.

Jis per superintendentą kun. Tomą Šerną perdavė Sveikinimą visai Reformatų bendruomenei.

Prof. V. Lansbergis rašė:

Mielas kunige Tomai,

Sveikinu tradicinio susitikimo dieną, o sykiu – visą gražiąją evangelikų reformatų   bendruomenę, kuriai priklausė mano bobutė Konstancija Sketerytė ir mama Ona Jablonskytė. Būkite draugiški ir solidūs, puoselėkite artimo ir Tėvynės meilę.

 Kęstučio Puloko nuotraukos: