Vilniaus parapijos sesija

Spausdinti

Viktorija Liauškaitė

Džiugu, jog po ilgesnės pertraukos (pernai nebuvo Sesijos dėl karantino) gegužės 9 dieną, po pamaldų, kuriose pamokslavo katech. H. Lahayne, vargonavo R. Šernienė, įvyko Vilniaus reformatų parapijos sesija. Joje buvo apžvelgta parapijos veikla, parapijiečiai supažindinti su parapijos naujienomis, nuveiktais darbais ir t.t.

Sesija pradėta Dievo Žodžiu, kurį tarė parapijos klebonas kun. Tomas Šernas. Sesijai pirmininkavusi kuratorė Renata Bareikienė pasidžiaugė, jog vėl susirinkta, palinkėjo visiems sveikatos bei darbingos nuotaikos. Parapijos pirmininkas kurt. Giedrius Vaitiekūnas pristatė parapijos veiklos ir finansinę ataskaitas, kurios patvirtintos vienbalsiai.

Epidemija sumažino lankančių pamaldas tikinčiųjų skaičių, bet Nerijaus Krikščiko dėka vyko ir tebevyksta internetinės Vilniaus parapijos pamaldų transliacijos. Dėkojame jam už tai bei, nepamiršiu, paminėti kitų parapijiečių, pagelbėjusių šiuo visiems sudėtingu metu, t.y. seniūnių tarnystės. Taip pat noriu pasidžiaugti, jog jau yra surašytas – suregistruotas visas mūsų parapijos bažnytinis turtas. Taip pat galime pasidžiaugti, dėka internetinės bankininkystės, išaugusių aukotojų skaičiumi, – šia optimistine gaida baigė G. Vaitiekūnas.

Parapijos klebonas vicesuperintendentas kun. Tomas Šernas taip pat pasidžiaugė ir padėkojo kuratoriui Nerijui Krikščikui už sėkmingas pamaldų transliacijas internetu. Džiaugiuosi, kad mūsų parapija turi tris dvasininkus ir COVID-19 epidemijos metu tai labai gelbėjo: kai vienas negalėdavo patarnauti ir nuvykti kur nors, padėdavo kitas. Gyvuojam ir su Dievo pagalba ištversim šį visiems nelengvą metą, – sakė kun T. Šernas.

Dalija Gudliauskienė perskaitė Revizijos komisijos aktą, jam pritarta vienbalsiai. Dėl pandemijos nebuvo daryta revizija 2020 metais, todėl dabar buvo patikrinta parapijos finansinė veikla už dvejus – 2019 ir 2020 metus. Dėkoju pirmininkui Giedriui ir naujajai buhalterei Redai Trečiokaitei, kurie atskyrė Sinodo ir Vilniaus parapijos išlaidas. Siūlau Redai Trečiokaitei išreikšti už tai padėką. Labai tvarkingai vedamos visos mūsų parapijos pajamos – išlaidos, nešvaistomos lėšos, ir šis Revizijos aktas tikrai yra ne „dėl akių“, o tikras, Parapijos pinigai patikimose rankose, – pasidžiaugė D. Gudliauskienė.

Sesijai pirmininkaujanti Renata Bareikienė nepamiršo padėkoti Reformatų žinia leidėjams, D. Gudliauskienės asmenyje, bei kitiems šio leidinio talkininkams už puikų, atsinaujinusį bei įdomių temų žurnalą.

Po metų pertraukos (2020 m. Sinodas nevyko dėl COVID-19 epidemijos) šiemet Sinodas vyks ir jame Vilniaus reformatų parapijai atstovaus sesijoje išrinktos delegatės: Dalija Gudliauskienė, Danguolė Juršienė, Ingrida Basijokienė, jas, jei reikės, pakeis Austė Nakienė.

Delegatų rinkimo balsų skaičiavimo pertraukos metu kurt. Nerijus Krikščikas papasakojo apie bažnyčios remonto eigą, kas atlikta naujo, kokie darbai ir iššūkiai dar mūsų laukia. Pakeistas ir apšiltintas bažnyčios stogas bei šiek tiek patvarkytas pastato fasadas. Šią vasarą vėl turėtų atsinaujinti bažnyčios remonto darbai, kurių metu bus sutvarkyti pagrindiniai bažnyčios laiptai, daromos skulptūros ant stogo bei kiti darbai, – sakė N. Krikščikas.

Parapijos sesija baigta Dievo Žodžiu bei pasveikinta praėjusio gražaus jubiliejaus proga Giesmės choristė, Sekmadieninės mokyklėlės vadovė Džiulijeta Stankevičienė, sugiedota tradicinė renginių ir pamaldų pabaigos giesmė Dieve. Tėve mielas.

2021-05-10

V. Liauškaitės nuotr.