Viktorija Liauškaitė

Jau tapo gražia tradicija pirmąjį rugsėjo šeštadienį Lietuvos evangelikams reformatams susitikti kapinių šventės pamaldose ant Dubingių piliakalnio evangelikų reformatų bažnyčios vietoje.

Šiemet susitikome čia jau penktąjį kartą. Tą dieną oras labiau priminė prabėgusią vasarą, o ne jau prasidėjusį rudenį. Gal dėl to, pamaldose buvo surinktas kaip reta tik mažas Vilniaus evangelikų reformatų parapijiečių būrelis. Gal kas susiviliojo gausiu tą dieną vykusių renginių skaičiumi (Vilniaus dienos, Panevėžio miesto šventė ir t.t.) ar noru pagrybauti miškuose, o gal ilgiau nusnausti savaitgalį ...

Nors ir negausias kapinių šventės pamaldas laikė kun. Raimondas Stankevičius. "Nors šiandiena yra gausi įvairių renginių Dievas mato ir džiaugiasi, jog esate čia - Jo surinkime. Didikus Radvilas prisimename kaip neįkainojamą pavyzdį mums visiems, kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės faktinius valdovus, karvedžius, bažnyčių fundatorius. Minime maldoje 2009 metais perlaidotus aštuonis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikus Radvilų giminės atstovus: LDK kanclerį, Vilniaus vaivadą bei Livonijos vietininką, Liublino unijos priešininką, faktiškai nevainikuotą Lietuvos karalių Mikalojų Radvilą Juodąjį, jo žmoną Elžbietą Šidloviecką-Radvilienę, LDK kanclerį, Vilniaus vaivadą ir didijį etmoną Mikalojų Radvilą Rudąjį, jo sūnų Mikalojų Radvilą, Mikalojaus Radvilos žmoną Eleną Hlebovičaitę, Mikalojų Radvilą (M. R. Rudojo vaikaitį), Jonušą VI Radvilą (rokošininką - maišininką) ir Aną Sobkovną (Kristupo Radvilos Perkūno pirmąją žmoną) bei kitus šiame nuostabiame piliakalnyje atgulusius amžinam poilsiui tikėjimo brolius ir seses, " sakė kun. R.Stankevičius. Pasak dvasininko nuostabu, kai žmogus pasirenka Dievo žodį, vietoj viliojančių pramogų. Kaip ir šios dienos surinkime pasirinkę Dievo žodį.

Po paskutin šių metų kapinių švenčių pamaldų ant Dubingių piliakalnio vyko Agapė. Buvo dalijamasi įspūdžiais ir viltimi, jog ši kunigaikščių Radvilų kapinių šventė Dubingiuose taps gražia kasmetine reformatų tradicija. Gal kitąmet būsime surinkti gausiau... Vėliau kas norėjo galėjo aplankyti buvusią Dubingių karčemą - smuklę, kurioje dabar įsikūrusi Asvejos regioninio parko direkcija, informacinis centras. Čia vyko Dubingių miestelio šventė.