Viktorija Liauškaitė

Dauguma iš mūsų esame įpratę Dubingiuose lankytis vasarą minint Valstybės dieną, dar ir rudenį, kuomet čia vyksta paskutinioji tų metų kapinių šventė. Šiemet gi ant apsnigto Dubingių piliakalnio lipome pačiame vidužiemyje – vasario 7 dieną čia minėtas Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-asis jubiliejus.

Dubingiai bendraŠis iškilus kunigaikštis kartu su savo artimaisiais amžinajam poilsiui atgulė Dubingių piliakalnyje. Buvusioje evangelikų reformatų bažnyčios vietoje Dubingių miestelio gyventojai kartu su evangelikais reformatais pagerbė Radvilas.Vilniaus ev. reformatų parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius minėjimo pamaldose sakė: "Tas vyras, apie kurį dažniausiai kalbame, kaip didelių turtų valdytoją, karo vyrą, visų pirma buvo Dievo kūrinys, kaip ir mes visi. Manau, Jis norėtų, jog Jam priskiriama garbė dėl savo svarbaus indėlio į valstybės gyvenimą, pirmiausia tektų Dievui. Ir šiandien čia prisimindami Radvilų giminės vyrus ir moteris, pirmiausia dėkokime Viešpačiui už tai, kad jie buvo".

Po pamaldų vyko trumpa ekskursija po buvusius Radvilų rūmus ant Dubingių piliakalnio. Vėliau visi skubėjo į Asvejos regioninio parką Lankytojų centrą, kur demonstruotas režisierės Ramunės Rakauskaitės filmas „Radviliada“. Tai 2014 metais sukurtas lietuviškas filmas, kuriame susitinka dabartis ir viduramžių didikų Lietuva bei atgyja Ula – lietuvškasis Spartos mūšis. Pasibaigus filmui jo režisierė buvo apipilta klausimais ir pagyrimo žodžiais.

Joks ev. reformatų renginys neįsivaizduojamas be Agapės, kuria ir baigėsi Mikalojui Radvilai Juodajam skirtas minėjimas Dubingiuose.

Gedimino Zemlicko nuotraukos

dubing Raim                Dubingiai bendra                     dubing rezisiere