Viktorija Liauškaitė

Spalio 31 dieną minima Reformacijos pradžia. Kaip dauguma pasaulio evangelikų, taip ir Vilniaus reformatų parapijos tikintieji susirinko į vakarines Reformacijos dienos paminėjimo pamaldas. Pamokslą sakė generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas. Pagrindinė pamokslo tema buvo palaiminimai iš Kalno pamokslo ištraukos Mt 5, 2-12.

„Dievas mums suteikia, duoda įvairius palaiminimus. Juk ir mes, tikintieji, Dievo prašome daugelio dalykų. Dažnas iš mūsų žinome dešimt Dievo įsakymų. Esmė yra pirmajame įsakyme, kuris kloja pamatus visiems likusiems. Taip pat ir Dievo palaiminimai Kalno pamoksle prasideda nuo palaiminimo, kuris kaip esminė sąlyga yra būtinas kitiems palaiminimams. Svarbiausia būti „vargšais dvasia", liūdėti ir trokšti teisingumo. Tai yra tos savybės, kurių iš mūsų nori Dievas, tada Jis laimina, atsiranda kitoks santykis tarp Jo ir žmogaus. Reformacija kilo iš to santykio – dėl to, kad kuklūs „vargšai dvasia" žmonės liūdėjo ir troško teisybės "- sakė gen. superintendentas kun.T.Šernas.

 

Tęsdamas pamokslą gen. superintendentas kun.T.Šernas išsakė, jog istorikai įvairiai interpretuoja Reformaciją Lietuvoje: „Vieni sako, jog ji prasidėjo 16 a. viduryje ir 17 a. baigėsi. Reformacija - tai procesas be pabaigos, kuris nuolat kinta, susiduria su įvairiais iššūkiais. Manau, ir šiandien Reformacija svarbi ir aktuali kiekvienam evangelikui, taip pat kaip ir Dievo žodis," - teigė gen. superintendentas kun.T.Šernas.

Vėliau misionierius kun.Frankas van Dalenas pasakė homiliją, kurią į lietuvių kalbą išvertė lektorius Vaidotas Ickys. Pamaldose dalyvavęs Vilniaus bažnyčios Tikėjimo žodis pastorius Darius Širvys tarė sveikinimo žodį. „Labai džiaugiuosi šiandien čia su jumis būdamas. Bendradarbiaujame su jumis ir malonu pranešti, jog bendrų pastangų dėka šiemet išleidome Naująjį miesto katekizmą. Taip pat vyksta bendri intensyvūs spaudos darbai išleidžiant reformuotoms bažnyčioms visame pasaulyje žinomą istorinį (1646 -1647) Vestminsterio išpažinimo tekstą." – sakė D.Širvys. Pamaldose dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė evangelinės Miesto bažnyčios atstovas Marius Baukus. O Vilniaus parapijos klebonas kun.Raimondas Stankevičius visus susirinkusius pasveikino Reformacijos dienos proga, primindamas apie Reformacijos būtinumą kiekvienam krikščioniui šiandien. Pamaldas papuošė choro „Giesmė" atliekama giesmė, vadovė Janina Pamarnackienė. Pasibaigus pamaldoms dar neskubėjome skirstytis, maloniai pabendravome Agapėje. O išėjus iš bažnyčios ne vieną nustebino parapijietės Danguolės Juršienės uždegtomis žvakutėmis papuoštas Reformatų skveras.

Nuotraukos autorės