Viktorija Liauškaitė

Jau tapo gražia tradicija Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje Vasario 16-tąją paminėti ir sutikti anksčiau – išvakarėse. Taigi, ir šiemet vasario 15-tosios vakare susirinkome į šventines pamaldas.

Pamaldas laikė ir šventinę Homiliją pasakė generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas.

„Šiandien susirinkę į šias šventines pamaldas pagerbiame Vasario 16 – osios signatarus, kurie nepabijojo ir savo parašais iškovojo mums laisvę. Be tos dienos nebūtų šiandienos. Būkime dėkingi jiems, kurių dėka turime laisvę. Viešpatie, palaimink mus ir tuos žmones"- sakė kun.Tomas Šernas.

Vėliau pasisakė pamaldose dalyvavę svečiai. Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, pasidžiaugė galėdama dalyvauti šiose pamaldose ir pabrėžė, jog Lietuvoje ev. reformatų paveldas turtingas, o jų istorija - tai mūsų valstybingumo dalis. p. D.Varnaitė Vilniaus ev. reformatų parapijai įteikė dovaną – istorinę Lietuvos vėliavą. Prie sveikinimų vasario 16 dienos proga prisidėjo ir Seimo nariai Antanas Vinkus ir Dovilė Šakalienė.

Pamaldose keletą giesmių pagiedojo Vilniaus reformatų choras „Giesmė", vadovaujamas Janinos Pamarnackienės. Šventinę nuotaiką padėjo pajusti puikus Gražinos Petrauskaitės vargonavimas. Iškilmingos pamaldos baigtos giedamu Lietuvos himnu. Po jų neskubėjome skirstytis, bendravome Agapėje.