Birželio 11 d. Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje buvo švenčiamos Šventosios Dvasios atsiuntimo – SEKMINIŲ pamaldos. Kaip įprasta, šventinėse pamaldose  giedojo Giesmės“ choras, vadovaujamas dirigentės Janinos Pamarnackienės. Pamaldose buvo švenčiama Viešpaties Vakarienė, kurią dalijo gen. superintendentas kun. Tomas Šernas ir parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius. Pamaldos buvo ne tik Sekminių – bet ir krikščionišką tikėjimą Reformatų išpažinime patvirtino Rasa Škarnulienė.

Jos šeima jau keliolika metų lanko reformatų pamaldas, vyresnysis sūnus Vėjas yra vaikų sekmadieninės mokyklėlės lankytojas, mažasis Arijus – lanko ir Krikščionišką vaikų darželį, įsteigtą Reformatų Bažnyčios.

Vilniaus reformatų bažnyčią puošė ne tik, kaip visada, gėlių puokštė ant Dievo Stalo. Kitoniškumo suteikė „gyvas“ sužėlusių javų kilimas –  žalia instaliacija, skirta Kultūros nakties renginiui Naktinė Žodžio misterija įvykusiam birželio 16 d. vakarą Vilniaus reformatų bažnyčioje

V.r.ž. inf.