Džiuljeta Stankevičienė

Trečiąjį  rugsėjo sekmadienį Vilniaus parapijos sekmadieninės mokyklėlės vaikučiai, kartu su tėveliais pažymėjo ypatingai. Jau pamaldų metu paskelbėme  - mokyklėlė atidaryta! Pradedame sekmadienio mokyklėlės mokslo metus. Nuskambėjus pirmai giesmei, vaikučių būrelis iščiauškėjo parapijos namų link. Pirmoji pamoka prasidėjo eilute iš Jozuės knygos ,,Argi ne aš tau įsakiau: 'Būk stiprus ir ryžtingas'? Taigi nesibaimink ir nenuogąstauk, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, yra su tavimi, kur tik tu eitumei!“ (Joz 1,9)

Po rimtų darbų suplanuotas pasilinksminimas. Mūsų laukė kelionė į kukurūzų kaimą, paklaidžioti kukurūzų labirintais. Šiais metais labirinto tema: „Ei, koks Tavo vardas?“ (Apreiškimo knyga 2, 17)

Puiki kompanija, geras oras, įvairios atrakcijos, žaidimai, skanus maistas padėjo mums visiems turiningai praleisti laiką ir džiugiai pradėti naujus mokslo metus.

Vaikučių lauksiu kiekvieną sekmadienį sekmadieninėje mokyklėlėje. Čia kalbėsime apie savo Kūrėją, skaitysime Šventąjį Raštą, mokysimės suvokti Dievo Karalystės tikrumą ir gyventi pagal jos tvarką.