Tolle Lege instituto leidinys

Spausdinti

Š. m. rugsėjo mėn. Tolle Lege instituto Varšuvos studijų centras išleido Dariušo Bryčko parengtą spaudai Danieliaus Kalajaus (Lietuvoje žinomo kaip Danielius iš Kalajaus Mikolajevskis) 1671 metais parašytą knygą Rozmowę przyjacielską ministra ewangelickiego z księdzem katolickim (Evangelikų ministro ir katalikų kunigo bičiuliški pokalbiai).

Tai Reformacijos laikų lenkų ir lietuvių ministro (kunigo) Danieliaus Kałajaus kūrinys, kuriame aukštinama religinė tolerancija, pripažįstama etinių vertybių reikšmė.

1669 m. Danielius Kalaj buvo apkaltintas arijonizmu, kuris tuo metu jau buvo įgijęs politinių bruožų – reikalavo panaikinti luomus, baudžiavą.  Sandomiro konfederaciniame teisme Danielius Kalajus buvo nuteistas mirties bausme su turto konfiskacija. Tai pirmasis Lenkijos Karalystėje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje mirties nuosprendis, paskelbtas evangelikų kunigui. Prieš bausmės vykdymą jam pavyko pabėgti į Prūsiją, vėliau buvo Gdansko Petro ir Povilo bažnyčios pamokslininku. Nuo 1676 m. Danielius Mikolajevskis (Kalaj) kunigavo Kėdainiuose, buvo Kėdainių reformatų gimnazijos rektorius, Žemaitijos distrikto konsenjoras, nuo 1679 m. iki mirties – Žemaitijos superintendentas.  Mirė 1691 m. birželio 25 d. Kėdainiuose.

Knygą galite įsigyti čia: https://instytuttollelege.org/produkt/rozmowa-przyjacielska/

InfoRef_LT