Tolle Lege instituto leidinys

Š. m. rugsėjo mėn. Tolle Lege instituto Varšuvos studijų centras išleido Dariušo Bryčko parengtą spaudai Danieliaus Kalajaus (Lietuvoje žinomo kaip Danielius iš Kalajaus Mikolajevskis) 1671 metais parašytą knygą Rozmowę przyjacielską ministra ewangelickiego z księdzem katolickim (Evangelikų ministro ir katalikų kunigo bičiuliški pokalbiai).

Tai Reformacijos laikų lenkų ir lietuvių ministro (kunigo) Danieliaus Kałajaus kūrinys, kuriame aukštinama religinė tolerancija, pripažįstama etinių vertybių reikšmė.

1669 m. Danielius Kalaj buvo apkaltintas arijonizmu, kuris tuo metu jau buvo įgijęs politinių bruožų – reikalavo panaikinti luomus, baudžiavą.  Sandomiro konfederaciniame teisme Danielius Kalajus buvo nuteistas mirties bausme su turto konfiskacija. Tai pirmasis Lenkijos Karalystėje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje mirties nuosprendis, paskelbtas evangelikų kunigui. Prieš bausmės vykdymą jam pavyko pabėgti į Prūsiją, vėliau buvo Gdansko Petro ir Povilo bažnyčios pamokslininku. Nuo 1676 m. Danielius Mikolajevskis (Kalaj) kunigavo Kėdainiuose, buvo Kėdainių reformatų gimnazijos rektorius, Žemaitijos distrikto konsenjoras, nuo 1679 m. iki mirties – Žemaitijos superintendentas.  Mirė 1691 m. birželio 25 d. Kėdainiuose.

Knygą galite įsigyti čia: https://instytuttollelege.org/produkt/rozmowa-przyjacielska/

InfoRef_LT

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376