Lietuvos Evangelikų reformatų Bažnyčios santuokos ir skyrybų nuostatai

Kan. XIII-2019, Kartojamas Kanonas III-2013 su pataisomis.

  1. Santuokos esmė.

1.1 Dievas sukūrė žmogų: vyrą ir moterį: tai yra Dievo palaiminimas. („Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis. Dievas juos palaimino ir tarė: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės!" Pr 1,27-28).

Skaityti daugiau...

Sinodo kuratorių nuostatai

Įvadas (atnaujinta 2017 03 20)

Sinodo kuratoriai - dvasininkai ir pasauliečiai yra Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausiosios vadovybės - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo nariai, turintys sprendžiamąjį balsą Sinode priimant bažnytinės teisės aktus ir  privalo dalyvauti Sinode, įskaitant uždarus Sinodo posėdžius, gali pasisakymo teise dalyvauti Konsistorijos posėdžiuose, sprendžiamojo balso teise dalyvauja vietinio surinkimo (kuriam priklauso) valdymo institucijose, turi teisę gauti visą su Bažnyčia susijusią informaciją.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376