Švobiškio ev. ref. parapija, Švobiškio kaimas, Pasvalio r.

 Administratorius kun. Rimas Mikalauskas 

Tel.: +370 686 66383 

Parapijos Valdybos pirmininkas Algirdas Rapkevičius

Tel.: +370 614 48144

 

Pamaldos

Švobiškio ev. ref. bažnyčioje:  2024 05 04 , 11 val. 

po pamaldų - parapijos sesija , kurioje bus renkamas delegatas (ir kandidatas) į 375-jį eilinį Lietuvos ev. ref. Sinodo suvažiavimą Biržuose š.m. gegužės 25-26 dienomis, šv. Trejybės savaitgalį. Pamaldose ir sesijoje numatoma generalinio superintendento vizitacija. 

 

Pamaldos laikomos pagal pakvietimą, parapija vietoje dvasininko neturi, dėl dvasinių poreikių kreiptis prašome į parapijos administratorių - kunigą. Ūkio reikalais veitoje kreiptis prašome  į parapijos Valdybos pirmininką Algirdą Rapkevičių (+370 614 48144).  

 

REKVIZITAI:

Švobiškio evangelikų reformatų parapija

juridinio asmens kodas: 190883120

Banko sąskaita: LT927300010072976059 “Swedbank” AB

Banko kodas: 73000, SWIFT: HABALT22

 

Gegužės 2 dieną, po pamaldų įvykusioje parapijos sesijoje buvo išrinktas delegatu  į š.m. eilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimą Biržuose 2021 06 26-27 Darius Balinskas, kandidatais - Svetlana Rauktienė ir Lidija Sukauskienė. 

  

Norinčius aukoti pervedinėti lėšas bankiniais pavedimais į Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas  banko sąskaitą, iš kurios išlaikomi mūsų Bažnyčios dvasininkai. Atsiskaitomoji sąskaita: LT174010041300081376 (Luminor bankas). Paskirtis: Auka dvasininkų išlaikymui arba Auka Bažnyčiai. Dėkojame už jūsų aukas. 

  *   *   *   *   *

Dėl proginių pamaldų ir kitų patarnavimų, prašome kreiptis į parapojos adrministratorių Biržuose tel. 8-450 35100 arba +370 686 66383

 

AKTUALU:

2023 05 07 parapijos sesijoje buvo išrinkta naujai (2023-2028) kadencijai parapijos Valdyba: Algirdas Rapkevičius - pirmininkas, kun. Rimas Mikalauskas -pavaduotojas, Aldona Sabienė - iždininkė, Lidija Sukauskienė ir Svetlana Rauktienė - narės. 

Delegatu į Sinodo 374-ji suvažiavimą išrinktas Darius Balinskas,  kandidatu - delegatu Lidija Sukauskienė  Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo eilinis 374-sis suvažiavimas įvyks 2023 06 24-25 Biržuose.  

 

Apie parapiją spaudoje: http://www.joniskelis.lt/2018/10/svobiskio-gyventojai-dziaugiasi-baznycios-pokyciais/

NE taip SENIAI:

2018 05 06 parapijos sesijoje buvo išrinkta delegatu Jovita Balinskienė ir kandidatu - delegatu Odeta Rapkevičienė į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo eilinį suvažiavimą 2019 06 22-23 Biržuose.  

2017 05 07 po pamaldų įvykusioje parpaijos sesijoje buvo išrinkti į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo eilinį suvažiavimą 2017 06 24-25 nuo Švobiškio evangelikų reformatų parapijos delegate Odeta Rapkevičienė  ir kandidate-delegate  Vida Arlauskienė.  

Parapijos vyresnieji (seniūnų valdyba): Parapijos sesijos (2013 m. vasario 16 ) metu buvo išrinkta naujai (2013-2018 m.) kadencijai Švobiškio ev. ref. parapijos Valdyba. Pirmame savo posėdyje (2013 II 16) valdyba pasiskirstė pareigomis: valdybos pirmininkas  Pranas Rauktys (mob.: +370 614 51123), pirmininko pavaduotoja Odeta Rapkevičienė, iždininkė Aldona Sabienė, valdybos narė (seniūnė)  Vilma Čabienė ir parapijos administratorius kun. kun. Rimas Mikalauskas  (mob.: +370 686 66383)

Švobiškio evangelikų reformatų parapijos istorija išsamiai aprašyta žurnale "Žiemgala" 2002/2,  Kazys Misius, Švobiškis 

žr.: http://www.ziemgala.lt/z/2002_02_00.html


 

Evangelikų reformatų parapija istorijos vingiuose. Švobiškis

Irena Andrukaitienė,
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė,
Anykščiai,

Evangelikų reformatų bažnyčios, XVI a. ketvirtajame dešimtmetyje pradėjusios kurtis kartu su Reformacijos atėjimu į Lietuvą, ne kartą išgyvenusios stichines ar religinių kovų laikais tyčinių veiksmų sukeltas nelaimes, išliko santūrios, atkakliai saugojusios gyvą tikėjimo dvasią ir ilgainiui tapusios svarbiais bažnytinės istorijos ženklais.

Skaityti daugiau...

Reformacijos šventė Švobiškyje

Prieš 504 metus vienuolio augustino Martyno Liuterio pradėtą Bažnyčios pertvarką – Reformaciją Pasvalio rajono reformatai paminėjo Švobiškio bažnyčioje, išvakarėse, spalio 30 d. pamaldomis su Viešpaties Vakariene, kurias laikė parapijos administratorius, Biržų klebonas kun. Rimas Mikalauskas.

Skaityti daugiau...

Tikėjimo šventė prie Mūšos krantų - Švobiškis

Švobiškio bažnyčioje į kasmetinę evangelikų reformatų kapinių šventę gausiai susirinko Mekų, Snarskių, Stačkūnų, Karanauskų, Sabų, Grybių, Džiūvių, Jodinskų, Devenių, Sketerių, Januševičių, Rapkevičių, Taurų vaikai ir vaikaičiai - palikuonys iš Pasvalio rajono ir visos Lietuvos bei užsienio kraštų paminėti savo protėvių, pašventinti jų atminimą Dievo Žodžiu, giesmėmis ir maldomis ir savo aukomis paremti dvasinę tarnystę.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376