Švobiškio bažnyčioje į kasmetinę evangelikų reformatų kapinių šventę gausiai susirinko Mekų, Snarskių, Stačkūnų, Karanauskų, Sabų, Grybių, Džiūvių, Jodinskų, Devenių, Sketerių, Januševičių, Rapkevičių, Taurų vaikai ir vaikaičiai - palikuonys iš Pasvalio rajono ir visos Lietuvos bei užsienio kraštų paminėti savo protėvių, pašventinti jų atminimą Dievo Žodžiu, giesmėmis ir maldomis ir savo aukomis paremti dvasinę tarnystę.

Read more ...