Pasaulinė Reformatų Bendrija

2017 metų birželio mėn. Biržuose eiliniame Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavime kanonu V buvo priimtas sprendimas įstoti į Pasaulinę Reformatų Bendriją (WRF). 

Pasaulio Reformatų Bendrija  susikūrė 2000 m. spalio 24 d., apsijungus Pasaulinei Reformatų Bažnyčių Bendrijai ir Tarptautinei Reformatų Bendrijai.

Skaityti daugiau...

Ko Dievas reikalauja iš mūsų?

 

 

Pasaulinės Reformuotų Bažnyčių Bendrijos (WCRC) įžvalgos, išpažinimas ir liudijimas COVID-19 metu ir vėliau.

Žmogau, jis tau pasakė, kas gera ir ko iš tavęs reikalauja VIEŠPATS: tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolankiai eiti su savo Dievu. /Michėjo 6,8/

Skaityti daugiau...

Jonas Kalvinas ir psalmių giedojimas

Tvarkydami Bažnyčios liturgiją ir apeigas pagal Dievo žodį reformatoriai itin didelį dėmesį skyrė Psalmynui. Tenka su apgailestavimu konstatuoti, kad psalmių giedojimas šiandieninėse evangelikų Bažnyčiose dažnai tokios svarbios vietos nebeturi, nesant tinkamo Psalmyno, ar skambant modernesnėms ir patrauklesnėms giesmėms. Žemiau pristatome citatas iš Jono Kalvino pratarmės pirmajam Ženevos Psalmynui (1543 m.) bei jauno teologo, pamilusio Psalmyną, raginimą grįžti prie psalmių giedojimo tiek namuose, tiek ir bažnyčioje.

Skaityti daugiau...

Lipės krašto bažnyčia: malda ir parama draugams pasaulyje

Katech. Holger Lahayne

XVI amžiaus antroje pusėje, XVII a. pradžioje nemažai Vokietijos teritorijų perėjo iš liuteronų į reformatų konfesiją. Tai prasidėjo Kurpfalce. Siekdamas sukurti vienybę tarp Liuterio, Melanchtono ir Kalvino pasekėjų, kunigaikštis užsakė Heidelbergo katekizmą, kuris pasirodė 1563 metais. Valdant Simonui VI, 1605 m. ir Lipės grafystė tapo reformatų kraštu. Tik Lemgo miestas priešinosi ir liko liuteroniškas. Nuo 1618 m. šioje grafystėjė (nuo 1789 kunigaikštystėje) Heidelbergo katekizmas tapo mokymo ir katechezės pagrindu.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376