Įprastai evangelikų reformatų pamaldų pradžia 14:00 val. kiekvieno mėnesio II ir IV sekmadienį
Panevėžio ev. liuteronų bažnyčioje, Ukmergės g. 29.
Pamaldos transliuojamos Facebook Vilniaus, Kauno ir Biržų parapijų paskyrose. 
 
*   *   *   *   *   *   * 
 
Valdybos pirm. - Petras Romualdas Puodžiūnas tel.: (8-610) 04399; (8-45) 432952

Iždininkė - Aldona Mikulėnienė tel.: (8-678) 23494

Parapijos admin. - kun. Raimondas Stankevičius tel.: (8-655) 43678

 


Panevėžiečių išvyka į Dubingius

Irena Skiauterytė

Rugsėjo 4 dieną ant Dubingių piliakalnio, kur anksčiau stovėjo kunigaikščių Radvilų įkurta, o vėliau atstatyta evangelikų reformatų bažnyčia, vietovėje, kuri laikoma Radvilų tėvonija, įvyko evangelikų reformatų pamaldos, skirtos Reformacijos Lietuvoje pradininkams kunigaikščiams Radviloms prisiminti.

Skaityti daugiau...

Pamaldos prie memorialo žuvusiems partizanams Papilyje ir Viešpaties dienos pamaldos Panevėžyje

Irena Skiauterytė

Rugpjūčio 21 d., gražų vasaros pabaigos šeštadienį, grupelė panevėžiečių vyko į Papilį.Tokiu metu kasmet pagerbiami Papilyje palaidoti nužudyti to krašto partizanai, laikomos pamaldos. Nors panevėžiečiai šiek tiek vėlavo, LERB gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius ir keletas papiliečių kantriai laukė ir pamaldos prasidėjo tik visiems susirinkus. Išklausėme  kunigo pamokslą, o giedoti padėjo Biržų ev. reformatų parapijos vargonininkė Jūratė  Duderienė.

Skaityti daugiau...

Kapinių šventė Šilaičiuose ir sutuoktuvės bažnyčioje

Sigita Audickienė

Liepos 25-ą panevėžiečiai rinkosi į Šilaičių kapinių šventę. Pamaldas laikė LERB gen. superintendentas parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius, vargonavo parapijos vargonininkė Bronislava Simonaitienė. Malda ir giesme šlovinome Viešpatį, klausėmės Homilijos, kviečiančios susimąstyti apie gyvenimo trapumą. Dėkojome už tą malonę, kurią davė Dievas gyvenant, bendraujant su Viešpaties Amžinybėn jau išėjusiais artimaisiais, palaidotais šiose ir kitose kapinėse.

Skaityti daugiau...

Turininga diena Panevėžio parapijoje

Donatas Skiauteris

Sekmadienį, birželio 13-ąją, Panevėžio ev. reformatų parapijoje buvo turininga diena. Vienuoliktą valandą susirinkome Panevėžio Kristaus Karaliaus kapinėse tradicinei Kapų šventei. Prieš šventę diskutavome, kad sinoptikai žada lietų 12 ar 13 val. Kaip tik spėsim, – kalbėjome.

Skaityti daugiau...

Sekminių šventė Panevėžio parapijoje

Sekminės, Sekminės..., pakili Panevėžio evangelikų reformatų parapijos šventė Liuteronų bažnyčioje. Su gražia giesme Balti žiedai parapijiečiai pasitiko LERB generalinį superintendentą, Kėdainių ir Panevėžio parapijų administratorių, kunigą Raimondą Stankevičių. Pamoksle kun. R. Stankevičius pažymėjo, kad pirmąsias Sekmines, kai Šventoji Dvasia palaimino Apaštalų surinkimą Jeruzalėje, galima laikyti krikščionių Bažnyčios pradžia – įkūrimu. Nuo tada įsitvirtino ir krikščioniška Dievo Trejybės samprata – Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376