Iškilmingos Kalėdų Sekmadienio pamaldos gruodžio 25 d., pradžia 12:00 val. Švęsime Viešpaties Vakarienę.
 
Įprastai evangelikų reformatų pamaldų pradžia 14:00 val. kiekvieno mėnesio II ir IV sekmadienį
Panevėžio ev. liuteronų bažnyčioje, Ukmergės g. 29.
Pamaldos transliuojamos Facebook Vilniaus, Kauno ir Biržų parapijų paskyrose. 
  
*   *   *   *   *   *   * 
 
Valdybos pirm. - Petras Romualdas Puodžiūnas tel.: (8-610) 04399; (8-45) 432952

Iždininkė - Irena Skiauterytė tel.: (8-617) 99268

Parapijos admin. - kun. Raimondas Stankevičius tel.: (8-655) 43678

 
Aukojimas bankiniu pavedimu:
PANEVĖŽIO EVANGELIKŲ REFORMATŲ PARAPIJA
UKMERGĖS G. 29, 35177, Panevėžys, Lietuva
Kodas 1920088035
Bankas: SWEDBANK AB
Sąskaita LT19 7300 0100 0238 2325

 


Susitikimai Dubingiuose

Irena Skiautertė

Koks kasmetinis Lietuvos evangelikų reformatų renginys yra vienas iš labiausiai laukiamų? Ko gero, tai tradicinė išvyka į Dubingius pirmąjį rugsėjo šeštadienį. Šiais metais tai buvo rugsėjo 2-o ji. Iki išvykimo datos likus dar nemažai laiko, domėjomės orų prognozėmis, rūpinomės transporto klausimais.

Skaityti daugiau...

Žuvusių partizanų pagerbimo pamaldos Papilyje

Irena Skiauterytė

2023 m. rugpjūčio 19 d. Panevėžio evangelikų ref. parapijos  nariai dalyvavo pamaldose Papilyje, ten žuvusių Lietuvos partizanų palaidojimo vietoje. Kasmet rugpjūčio mėnesį laikomose pamaldose didžiausią dalį dalyvaujančių sudaro panevėžiečiai. Aktyviausia – panevėžiečių Baltušių šeima su vyriausia šeimos nare  94-mete Valerija, aprūpinantys vykstančius transportu. Prisijungia ir biržiečiai reformatai.

Skaityti daugiau...

Tikėjimo paguoda

Donatas Skiauteris

Praeitą sekmadienį, liepos 23 d., Panevėžio parapijoje vėl buvo „ilga“ diena. Iš pradžių Kapų šventė pamaldos Šilaičių kapinėse, į kurias susirinko nemažai parapijiečių ir jų svečių, o po to – pamaldos bažnytėlėje su Viešpaties Vakariene.

Skaityti daugiau...

Ilgasis sekmadienis Panevėžyje

Donatas Skiauteris

Birželio vienuoliktąją Panevėžio parapijoje buvo vienas iš keleto kasmet įvykstančių „ilgų“ sekmadienių. Tai ir kapinių šventė, ir pamaldos bažnyčioje. Ilgas sekmadienis laiko atžvilgiu, bet visai neprailgstantis mums, nes malonu pabendrauti su gerais pažįstamais, paklausyti mūsų kunigo, pagiedoti giesmes ir pamąstyti.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376