Tik geras darbas yra krikščioniškas darbas

Katech. Holger Lahayne

2 Tesalonikiečiams 3,6–15: 6Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu įsakome jums, broliai, vengti kiekvieno brolio, kuris netvarkingai gyvena ar nesilaiko mokslo, gauto iš mūsų. 7Jūs patys žinote, kaip reikia sekti mumis. Mes juk pas jus netinginiavome 8ir nevalgėme veltui kieno nors duonos, bet su triūsu ir prakaitu darbavomės dieną naktį, kad tik neapsunkintume nė vieno jūsų, 9ir ne dėl to, kad neturėtume teisės taip daryti, bet norėdami duoti jums pavyzdį, kad galėtumėte mumis sekti. 

Skaityti daugiau...

„Tvirtai stovėkite...“

Katech. Holger Lahayne

2 Tesalonikiečiams 2,13–17: 13Mes privalome visuomet dėkoti Dievui už jus, Viešpaties numylėti broliai, kad Dievas išrinko jus kaip pirmienas išganymui Dvasios pašventinimu ir tiesos tikėjimu. 14Tam jis ir pašaukė jus per mūsų Evangeliją, kad įgytumėte mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. 15Todėl, broliai, tvirtai stovėkite ir laikykitės perduotų tiesų, kurių išmokote iš mūsų žodžių ar laiško.
Skaityti daugiau...
Vaizdas į Salonikus – buv. Tesalonikai

Kas laukia ateityje? Jėzaus atėjimas ir ‘nedorybės žmogus’

Katech. H. Lahayne

 Kiekvieną sekmadienį išpažįstame savo tikėjimą Apaštališkojo išpažinimo žodžiais. Jo teiginiai kalba apie praeitį, dabartį ir ateitį. Daug dėmesio išpažinimas skiria Jėzaus gyvenimo įvykiams praeityje: Jis „gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, mirė“ ir t.t. Šiais istorijos faktais remiasi mūsų tikėjimas.

Skaityti daugiau...
Domenikinas, Šventasis Jonas evangelistas, 1625.

Iš lūpų į lūpas

Lekt. Arthur Laisis

Pamokslas Marselio evangelikų reformatų parapijoje, 2023 m. vasario 12 d.

 13Dar daug ką turėčiau tau parašyti, bet nenoriu rašyti rašalu ir plunksna. 14Tikiuosi greitai pamatyti tave ir pasikalbėti iš lūpų į lūpas. 15Ramybė tau! Sveikina tave bičiuliai. Sveikink draugus pavardžiui (3 Jn 13-15)

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376