Kun.Tomas Šernas

Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno. Ir niekas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje. /Mt 5,13-16/.

Read more ...

Thomas Schirrmacher

Klausimas, ar Naujojo Testamento laikais ir toliau galioja Dešimt Dievo įsakymų, ar tik tie, kurie aiškiai patvirtinami ar naudojami Naujajame Testamente, devynių iš dešimties įsakymų atveju yra nesvarbus, nes devyni iš dešimties Naujajame Testamente aiškiai cituojami arba patvirtinami.

Read more ...

Kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 4,1-5: 1Tegul žmonės laiko mus Kristaus tarnais ir Dievo slėpinių prievaizdais. 2O iš prievaizdų reikalaujama, kad būtų patikimi. 3Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane. Nė aš pats savęs neteisiu. 4Nors nesijaučiu kaltas, bet dėl to dar nesu nuteisintas. Mano teisėjas yra Viešpats. 5Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo.

Read more ...

Katech. Holger Lahayne

Šios pandemijos, metu susirgimų ir sveikatos reikalai staiga atsidūrė mūsų dėmesio centre. Mes vengiame užsikrėsti virusu, linkime vienas kitam sveikatos, kalbame apie higieną bei saugos priemones. Medicinos ekspertai, gydytojai, epidemiologai ir visi, kurie gydo, slaugo ir apsaugo, tapo autoritetais ir net didvyriais. Balandžio mėnesį Vilniuje buvo organizuotas ekumeninis renginys „Malda už tylius lyderius“ – medikų, kovojančių už žmonių gyvybes, palaikymo akcija. Tą patį mėnesį Brazilijos Rio de Žaneiro mieste gigantiškoji Kristaus Atpirkėjo skulptūra buvo apšviesta taip, kad Jėzus atrodytų kaip gydytojas. Visa tai turėjo išreikšti padėką ir pagarbą visiems gydytojams už pasiaukojimą.

Read more ...

Kun. Raimondas Stankevičius 

1 Kor 3,18-23: Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas iš jūsų tariasi esąs išmintingas šiame pasaulyje, tepasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Šio pasaulio išmintis Dievo akyse yra kvailybė. Parašyta:  Jis sugauna protinguosius jų gudrybėje. Ir toliau:  Viešpats žino išminčių mintis, kad jos niekingos. Tad niekas tenesigiria žmonėmis! Viskas yra jūsų; ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis, – viskas jūsų, bet jūs patys – Kristaus, o Kristus – Dievo.

Read more ...

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas