Nusikaltėliai, nusidėjėliai ir teisėjai

Kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 6,1-8: 1Kaipgi kai kurie jūsų drįsta bylinėtis vieni su kitais pas neteisiuosius, o ne pas šventuosius? 2Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi nesugebėtumėte išspręsti menkučių bylų? 3Ar nežinote, kad mes teisime angelus, tad juo labiau – kasdienius dalykus? 4Taigi, kai turite bylų kasdieniais reikalais, argi savo teisėjais pasodinsite neturinčius balso bendruomenėje?

Skaityti daugiau...

Europos krikščionybės pradininkė (Apd 16,11–15)

Katech. Holger Lahayne

Po Dubingių bažnyčios pamatais palaidota nemažai Radvilų giminės atstovų. Tarp jų yra Mikalojus Radvila Juodasis. Jis laikomas Lietuvos evangelikų reformatų pradininku, nes 1557 metais sušaukė pirmą šalies reformatų sinodą. Reformatų skvere Vilniuje bus pastatytas paminklas Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams. Dešimt veikėjų iš Didžiosios ir Mažosios Lietuvos bus įamžinti ant granitinių stelų: tarp jų taip pat bus ir Radvila Juodasis. Bus paminėtas ir jo pusbrolis Rudasis bei kiti aštuoni vyrai.

Skaityti daugiau...

Ištvirkėliai pasaulyje ir bažnyčioje

Kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 5,9-13: 9Aš jums rašiau savo laiške, kad nebendrautumėte su ištvirkėliais. 10Suprantama, ne su visais šio pasaulio ištvirkėliais, gobšais, plėšikais ar stabmeldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti iš šio pasaulio. 11Bet aš jums rašiau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkėlis, gobšas, stabmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu nesėskite už vieno stalo! 12Kam man teisti svetimuosius?! Argi ir jūs ne savuosius teisiate? 13Svetimuosius teis Dievas.

Skaityti daugiau...

PAMIRŠTAS REFORMACIJOS MOKYMAS

Katech. Holger Lahayne

„Kaip išmokti geriau girdėti Dievo balsą, atpažinti Jo veikimą?“ Toks klausimas per šių metų jaunimo konferencijos „Saltshaker/Druskinė“ klausimų–atsakymų sesiją reitinguose pasiekė aukštą trečiąją vietą (žr. „Klausimai-atsakymai @Saltshaker'21“ YouTube kanale). Sesijos metu „Zoom“ platformoje į šį klausimą atsakinėjo apologetika.lt įkūrėjas Laurynas Jacevičius (kartu būdamas ir tos sesijos vedėjas), vienuolis ir kunigas pranciškonas Paulius Vaineikis bei Emas Gricius (žr. įrašą nuo 18:40).

Skaityti daugiau...

Pranašo Elijo susitikimas su našle iš Sareptos

Lekt. Arthur Laisis

𝟏 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐥𝐢𝐮̨ 𝟏𝟕, 𝟕-𝟐𝟒/ž: 𝑃𝑜 𝑘𝑢𝑟𝑖𝑜 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑜 𝑢𝑝𝑒𝑙𝑖𝑠 𝑖𝑠̌𝑑𝑧̌𝑖𝑢̄𝑣𝑜, 𝑛𝑒𝑠 𝑘𝑟𝑎𝑠̌𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑏𝑢𝑣𝑜 𝑙𝑖𝑒𝑡𝑎𝑢𝑠. 𝑉𝑖𝑒𝑠̌𝑝𝑎𝑡𝑠 𝑘𝑎𝑙𝑏𝑒̇𝑗𝑜 𝑗𝑎𝑚, 𝑠𝑎𝑘𝑦𝑑𝑎𝑚𝑎𝑠: „𝐸𝑖𝑘 𝑖̨ 𝑆𝑎𝑟𝑒𝑝𝑡𝑎̨ 𝑆𝑖𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑘𝑟𝑎𝑠̌𝑡𝑒 𝑖𝑟 𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑘. 𝐴𝑠̌ 𝑖̨𝑠𝑎𝑘𝑖𝑎𝑢 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑎𝑖 𝑛𝑎𝑠̌𝑙𝑒𝑖 𝑎𝑝𝑟𝑢̄𝑝𝑖𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑎𝑣𝑒“. 𝐽𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑒̇𝑗𝑜 𝑖̨ 𝑆𝑎𝑟𝑒𝑝𝑡𝑎̨. 𝑃𝑟𝑖𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑡𝑢̨ 𝑗𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑚𝑎𝑡𝑒̇ 𝑛𝑎𝑠̌𝑙𝑒̨, 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖𝑜𝑗𝑎𝑛𝑐̌𝑖𝑎̨ 𝑚𝑎𝑙𝑘𝑎𝑠. 𝐸𝑙𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑘𝑟𝑒𝑖𝑝𝑒̇𝑠𝑖 𝑖̨ 𝑗𝑎̨: „𝐴𝑡𝑛𝑒𝑠̌𝑘 𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑝𝑢𝑡𝑖̨ 𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑡𝑠𝑖𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖“. 𝐽𝑎𝑖 𝑒𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡, 𝑗𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑟 𝑠̌𝑢̄𝑘𝑡𝑒𝑙𝑒̇𝑗𝑜: „𝐴𝑡𝑛𝑒𝑠̌𝑘 𝑖𝑟 𝑑𝑢𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑘𝑎̨𝑠𝑛𝑒𝑙𝑖̨!“ 𝐽𝑖 𝑎𝑡𝑠𝑎𝑘𝑒̇: „𝐾𝑎𝑖𝑝 𝑔𝑦𝑣𝑎𝑠 𝑉𝑖𝑒𝑠̌𝑝𝑎𝑡𝑠, 𝑡𝑎𝑣𝑜 𝐷𝑖𝑒𝑣𝑎𝑠, 𝑛𝑖𝑒𝑘𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑢𝑟𝑖𝑢, 𝑡𝑖𝑘 𝑠𝑎𝑢𝑗𝑎̨ 𝑚𝑖𝑙𝑡𝑢̨ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝑖𝑡𝑒̇𝑗𝑒 𝑖𝑟 𝑡𝑟𝑢𝑝𝑢𝑡𝑖̨ 𝑎𝑙𝑖𝑒𝑗𝑎𝑢𝑠 𝑝𝑢𝑜𝑑𝑒𝑙𝑦𝑗𝑒. 𝑆̌𝑡𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑘𝑢 𝑡𝑟𝑢𝑝𝑢𝑡𝑖̨ 𝑚𝑎𝑙𝑘𝑢̨.

𝑃𝑎𝑟𝑒̇𝑗𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑢𝑜𝑠̌𝑖𝑢 𝑠𝑎𝑢 𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑣𝑜 𝑠𝑢̄𝑛𝑢𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑔𝑖̨ 𝑖𝑟, 𝑠𝑢𝑣𝑎𝑙𝑔𝑒̨ 𝑗𝑖̨, 𝑛𝑢𝑚𝑖𝑟𝑠𝑖𝑚𝑒“. 𝐸𝑙𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑖 𝑎𝑡𝑠𝑎𝑘𝑒̇: „𝑁𝑒𝑏𝑖𝑗𝑜𝑘! 𝑃𝑎𝑟𝑒̇𝑗𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑟𝑦𝑘, 𝑘𝑎𝑖𝑝 𝑠𝑎𝑘𝑒𝑖, 𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑠̌𝑘𝑒𝑝𝑘 𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑧̌𝑎̨ 𝑝𝑎𝑝𝑙𝑜𝑡𝑒̇𝑙𝑖̨ 𝑖𝑟 𝑎𝑡𝑛𝑒𝑠̌𝑘 𝑗𝑖̨ 𝑚𝑎𝑛, 𝑜 𝑠𝑎𝑢 𝑖𝑟 𝑠𝑢̄𝑛𝑢𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑘𝑢𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑟𝑦𝑠𝑖. 𝑁𝑒𝑠 𝑉𝑖𝑒𝑠̌𝑝𝑎𝑡𝑠, 𝐼𝑧𝑟𝑎𝑒𝑙𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑒𝑣𝑎𝑠, 𝑠𝑎𝑘𝑜: '𝑀𝑖𝑙𝑡𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝑖𝑡𝑒̇𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑠𝑖𝑏𝑎𝑖𝑔𝑠 𝑖𝑟 𝑝𝑢𝑜𝑑𝑒𝑙𝑦𝑗𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑒𝑗𝑎𝑢𝑠 𝑛𝑒𝑠𝑢𝑚𝑎𝑧̌𝑒̇𝑠 𝑖𝑘𝑖 𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑜𝑠, 𝑘𝑜𝑙 𝑉𝑖𝑒𝑠̌𝑝𝑎𝑡𝑠 𝑧̌𝑒𝑚𝑒𝑖 𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑒𝑡𝑎𝑢𝑠'“. 𝑃𝑎𝑟𝑒̇𝑗𝑢𝑠𝑖 𝑛𝑎𝑚𝑜, 𝑗𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑟𝑒̇, 𝑘𝑎𝑖𝑝 𝐸𝑙𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑘𝑒̇. 𝐼𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑔𝑒̇ 𝑗𝑖, 𝑗𝑖𝑠 𝑖𝑟 𝑗𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑚𝑎𝑖 𝑘𝑎𝑠𝑑𝑖𝑒𝑛. 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝑖𝑡𝑒̇𝑗𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑡𝑎𝑖 𝑛𝑒𝑠𝑖𝑏𝑎𝑖𝑔𝑒̇ 𝑖𝑟 𝑎𝑙𝑖𝑒𝑗𝑎𝑢𝑠 𝑝𝑢𝑜𝑑𝑒𝑙𝑦𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑠𝑢𝑚𝑎𝑧̌𝑒̇𝑗𝑜, 𝑘𝑎𝑖𝑝 𝑉𝑖𝑒𝑠̌𝑝𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑘𝑒̇ 𝑝𝑒𝑟 𝐸𝑙𝑖𝑗𝑎̨.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376