Ludolfas Bakhuizenas, „Kristus Galilėjos ežero audroje“, 1695 m. Wikipedia.org nuotrauka

 

 

Katech. Holger Lahayne

Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių. (Mato 10, 28–31)

Read more ...

Kun. Frank van Dalen

Tada [kai kurie Fariziejai] sakė Jam: Kodėl Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir meldžiasi, taip pat ir fariziejų mokiniai, o Tavieji valgo ir geria?. Jėzus jiems atsakė: Argi galite versti pasninkauti vestuvininkus, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada, tomis dienomis, jie pasninkaus. Jėzus dar pasakė jiems palyginimą: Niekas neplėšia lopo iš naujo drabužio ir nesiuva jo ant seno. Nes ir naująjį jis suplėšytų, ir senajam netiktų lopas iš naujojo. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų, ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius, ir tada abeji išsilaiko. Ir niekas, gėręs seno vyno, nenori jauno; jis sako: „Senasis geresnis!“ /Luko 5, 33-39/.

Read more ...

Kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 5, 1-5:  1Apskritai tenka girdėti apie ištvirkimą tarp jūsų, net apie tokį ištvirkimą, kokio nepasitaiko nė pas pagonis, būtent –  kažkas gyvenąs su tėvo žmona... 2Ir jūs dar esate pasipūtę? Užuot nuliūdę ir taip darantį išmetę iš savo tarpo?! 3Bent aš, nebūdamas pas jus kūnu, tačiau būdamas dvasia, jau nuteisiau, lyg būdamas tarp jūsų, tą nusikaltimą padariusį. 4Susirinkę draugėn Viešpaties Jėzaus vardu su mano dvasia ir mūsų Viešpaties Jėzaus galybe, 5atiduokite tokį šėtonui, kad sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta Viešpaties teismo dienai.

Read more ...

Darius Širvys

Kas aš? Vienišas klausimas iš manęs šaiposi, – to savęs klausė eilėraštyje paskutinėmis gyvenimo dienomis nacių kalėjime buvęs liuteronų pastorius Dytrichas Bonheferis. Tikrasis kvailys, iš kurio dievai pasityčioja arba jį suniokoja, yra tas, kuris nepažįsta savęs, – iš tamsios celės draugui rašė britų rašytojas Oskaras Vaildas. Kodėl kritiniais gyvenimo momentais žmonės bando save pažinti, nori įminti žmogiškos prigimties paslaptį? Kodėl jie to neišsiaiškino anksčiau? O gal tai ne toks paprastas ir pačiam atsakyti per sunkus klausimas?

Read more ...

Katech. Holger Lahayne

Pastaruoju metu ypatingai daug kalbama apie sveikatą – ne dėl paūmėjusių ligų, kuriomis žmonija sirgo per amžius, o dėl naujojo „kovido“. Kai tik kaip nors iš tolo susitinkame, tuoj domimės, ar nesergame, o gal jau persirgome, ar niekas iš artimųjų ar pažįstamų nemirė ir taip toliau. Nėra nemandagu pasiteirauti kito žmogaus dėl sveikatos būklės. Kai kalbu telefonu su savo tėvais Vokietijoje, jie visada klausia „ar jūs visi sveiki?“. Jie jau senyvo amžiaus ir gerai suvokia, kad sveikas kūnas yra tikra dovana. Vyresni žmonės geriau supranta, kad esame pažeidžiami, silpstantys ir galų gale mirtingi.

Read more ...

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas