Pjeras Sovanas Šony‘s (Pierre-Sovann Chauny) yra dogmatikos docentas Jono Kalvino evangelikų reformatų teologijos fakultete Provanso Ekso mieste, Pietų Prancūzijoje. Straipsnis parašytas reformatų teologijos tinklalapiui Par la foi („Per tikėjimą“) 2020 m.

Ką turi omenyje Paulius, parašęs Pirmajame laiške korintiečiams: Mat netikintis vyras pašventinamas per žmoną, o netikinti žmona pašventinama per tikintį vyrą. Antraip jūsų vaikai būtų netyri, o dabar jie šventi (1 Kor 7, 14)?

Read more ...

Kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 4,18-21: 18 Kai kurie ėmė pūstis, tartum neketinčiau pas jus atvykti. 19 Bet, jei Viešpats panorės, aš veikiai atkeliausiu pas jus ir pažiūrėsiu ne ką išpuikėliai sako, bet ką pajėgia. 20 Dievo karalystė yra ne kalboje, bet galybėje. 21 Ko norite? Ar kad ateičiau pas jus su lazda, ar su meile ir švelnumo dvasia?

Šiandienos skaitinys labai griežtas ir taip griežtai kalba apie drausmę. Mes puikiai žinome darbo drausmę kolektyve, šeimoje, mokymo įstaigoje, bendruomenėje. O kaip Bažnyčioje?

Read more ...

Lekt. Vaidotas Ickys

Nepaisant to ar tikite, ar ne, egzistuoja gyvas ir tikras Dievas, kuris yra protaujanti būtybė. Jis sukūrė viską, kas tik egzistuoja ir vieną dieną visi turėsime atsiskaityti Jam už savo gyvenimą. Jis ir Jo reikalavimai yra pažįstami tik iš Dievo Žodžio ir yra tik tokie, kokie aprašyti Biblijoje. Žmogus buvo Jo sukurtas, bet nusidėjo ir dėl to yra pasmerktas amžinam pragarui skausme ir kančiose. Ko Dievas reikalauja iš žmogaus, mes esame nepajėgūs nei suteikti, nei įvykdyti. Dėl šios priežasties visi netikintys nekenčia biblinio Dievo. Mes ne tik neišpildome to, ko Dievas reikalauja, bet ir nuolat nusikalstame kasdien laužydami Jo įstatymus taip paniekindami Jo šventumą, nes esame sukurti pagal Jo atvaizdą.

Read more ...

Kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 4, 9–17:  9Man atrodo, kad Dievas mums, apaštalams, paskyrė paskučiausią vietą, tarsi pasmerktiesiems myriop. Mes pasidarėme reginys pasauliui, angelams ir žmonėms. 10Mes kvaili dėl Kristaus, o jūs išmintingi Kristuje. Mes silpni, o jūs stiprūs; jūs gerbiami, o mes nieku laikomi. 11Iki šios valandos badaujame ir trokštame, esame nuogi ir mušami, esame be pastogės 12ir vargstame, darbuodamiesi savo rankomis. Keikiami mes laiminame, persekiojami ištveriame, 13piktžodžiaujami maloniai atsakome. Iki šiol esame laikomi pasaulio sąšlavomis, visų atmatomis.

Read more ...
Iš senosios prancūzų kalbos išvertė
Artūras Laisis

 

Mūsų gerojo, dangiškojo Dievo Tėvo, Jo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, meilė teesie su Tavo dvasia, Mylimoji!

Read more ...

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas