Bažnyčios ir parapijų poreikiai

Bažnyčia išsilaiko iš tikinčiųjų aukų, todėl kviečiame aukoti Bažnyčiai pamaldų metu, maldos namuose esančiose aukų dėžutėse arba bankiniu pavedimu.
Taip pat galima paaukoti tikslinę auką (bankiniame pavedime reikėtų nurodyti, kam norite paaukoti).

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir jos parapijų įvairūs didieji poreikiai:

Vilniaus parapija:

 • Bažnyčios lubų apšiltinimas (įgyvendinta).
 • Bažnyčios elektros instaliacijos atnaujinimas (naujas)
 • Panduso neįgaliesiems įrengimas (naujas)
 • Bažnyčios lubų restauracija.
 • Bažnyčios sanitarinių mazgų remontas.
 • Bažnyčios istorijos ekspozicijos įrengimas.
 • Chorui „Giesmė“.
 • Mėnraščio „Vilniaus reformatų žinios“ leidyba.
 • Sekmadieninė mokyklėlė.

Kauno parapija:

 • Atgauto bažnyčios pastato atkūrimas (techn. projektas, atnaujinimas, remontas).
 • Sekmadienio pamaldų vaikų tarnystė.
 • Jaunimo tarnystė.
 • Garso aparatūros įsigijimas (naujas)
 • Mamų su kūdikiais kambario įrengimas (naujas)
 • Panduso neįgaliesiems įrengimas (naujas)

Biržų parapija:

 • Vaikų kambario ir sanitarinių mazgų įrengimas Bažnyčioje.
 • Bažnyčios stogo remontas.
 • Papildomų šildymo priemonių įsigijimas.
 • Skautų veiklos tarnystė.
 • Sekmadieninės mokyklėlės tarnystė.
 • Tikybos mokymo mokyklose tarnystė.

Panevėžio parapija:

 • Bažnyčios statyba.
 • Portabilios garso kolonėlės įsigijimas (naujas)

Kėdainių parapija:

 • Senosios klebonijos remontas, išlaikymas, kitų Bažnyčios pastatų tvarkyba.
 • Vargonų įsigijimas.
 • Vaikų dienos centro įkūrimas.

Švobiškio parapija:

 • Bažnyčios pastato stogo remontas.
 • Žaibolaidžio įrengimas.

Papilio parapija:

 • Bažnyčios sienų remontas.
 • Žaibolaidžio įrengimas.

Nemunėlio Radviliškio parapija:

 • Vargonų įsigijimas.
 • O.Milienės senelių namai.

Sinodas:

 • Senjorato išlaikymas.
 • Dvasininkų tarnystė.
 • Diakoninė veikla.
 • Seminarų organizavimas.
 • Knygų leidyba.
 • Naujo giesmyno leidyba.
 • Konfirmantų mokymo knygos leidyba (naujas)
 • Tikybos pamokų vadovėlio parengimas ir leidyba (naujas)
 • Jaunimo tarnystė.
 • Stovyklų organizavimas.
 • Autotransporto tarnautojams įsigijimas.
 • Interneto svetainės išlaikymas.
 • Krikščioniškas vaikų darželis Vilniuje.
 • Evangelinis Biblijos institutas.
 • Kiti poreikiai.

                            

„Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“ (2 Kor 9,7)

Rekvizitai paramai ir aukoms:

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodas
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 192100594

Banko duomenys: Luminor Bank AB

Banko kodas 40100
Atsiskaitomoji sąskaita: LT174010041300081376

Info.Ref_LT 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376