Senjorato raštinės adresas:

Lietuvos ev. ref. generalinio superintendento - senjorato raštinė  veikia Vilniuje, adresu:

Pylimo 20-13, LT-01118, Vilnius

Tel.: +370 69904137, +370 655 43678

Raštinėje dirba:

Kun. Raimondas Stankevičius,  generalinis superintendentas, Raštinės vadovas,  tel.:+370 655 43678; el.paštas: raimondas @ ref.lt (raštinėje II-V darbo valandomis laisvu nuo kitos tarnystės metu)

Kun. Tomas Šernas, vicesuperintendentas, tel.: +370 655 43677; el. paštas: vilnius @ ref.lt (patarnauja pagal poreikį)

Kanclerė - Alė Klovaitė, tel.: +370 69904137 info @ ref.lt (raštinėje   II-V darbo valandomis)


 

Jėzaus atėjimas arti!

Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambrėškų. /Jok 1,17/

Labai gražūs, viltingi Jokūbo žodžiai. Kalėdų laike turime daugiau tamsos ir mums trūkstant šviesos, ją bandome kurtis patys – girliandų spindesiu, žvakučių šiluma, papuoštais ir  žaižaruojančiais namais, ofisais, prekybos centrais ir mažomis parduotuvėlėmis. Taip mes bandome susikurti geresnę nuotaiką sau. Savo jėgomis, išmintimi, darbu, lėšomis. Vėl dovanos, sveikinimai, linkėjimai.

Skaityti daugiau...

Mūsų durys visiems atviros

Jėzaus Kristaus Evangelija skirta visiems žmonėms: vyrams ir moterims, jauniems ir seniems, vargšams ir turtuoliams, sveikiems ir sergantiems. Kadangi Bažnyčia pašaukta malonės žinią paskelbti visai žmonijai, krikščionių bažnyčiose yra laukiami visi – ir pasiskiepiję, ir nepasiskiepiję žmonės. Ypač šios krizės metu mūsų durys atviros visiems, nes Bažnyčia yra ligoninė visoms sieloms, kaip sakė Bažnyčios tėvas Jonas Auksaburnis. 

Skaityti daugiau...

Mirtis nugalėta!

1. Jėzau per Savo

šventą pris‘kėlimą

nudalyk mumus 

kalčių atleidimą

ir amžiną gyvenimą.

2. Ten, kur prieš sostą

Viešpaties danguje

džiaugsmingai gieda

pulkai išrinktųjų:

„Alleliuja, Alleliuja!”

(Giesmynas su maldų priedu Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui. 1910 m. / 136 giesmė) 

Skaityti daugiau...

Dėl Stambulo konvencijos

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 2021 vasario 27 d. posėdyje nusprendė pareikšti Bažnyčios poziciją dėl rengiamos ratifikuoti Stambulo konvencijos ir kreipiasi į Lietuvos respublikos prezidentą, Lietuvos respublikos Seimą ir visus šalies tikinčiuosius.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos pozicija apie Europos Tarybos Konvencijos (Stambulo konvencija) dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo ratifikavimą:

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376