Bažnyčia - tikinčiųjų surinkimas. Dvasinis ir fizinis kūnas, kuris gyvena: maitinasi žemišku ir dangišku maistu. Kūnas, kuriam reikalinga pastogė, šiluma ir sąlygos augti. Kūnas, kuris gali būti sveikas ir sirgti. Kaip ir kiekvienas kūnas. Gali eiti Kristaus pašaukimo Keliu arba nuklysti nuo jo. Reikalingas Gerojo Ganytojo ir jo Žodžio tarnų - kunigų. Reikalingas stalų darbininkų (Apd 6,2-3) -diakonų ir išmintingų galvų vadovavimui-vyresniųjų. Reikalingas mokytojų-daktarų, kad įvairiuose gyvenimo iššūkiuose mokėtų ištirti, kas Dievo mokslas, o kas tik praeinanti žmogiška išmintis. Bažnyčia - Dievo tauta kelyje. Kaip laivas be įgudusios, drausmingos įgulos -  tik vaiduoklis, nešamas vėjų į pražūtį.

Dievo tauta - tarsi dieviškoji flotilė. Konkretūs jos surinkimai - regioniniai, nacionaliniai ar vietiniai- yra dieviškosios eskadros ir jų laivai. Su savo keleiviais ir įgulomis. Susidedančių iš įvairių pašaukimo tarnysčių konkretiems bendros kelionės tikslams įgyvendinti, pagal Kristaus pašaukimą. Šioje svetainės skiltyje galite susipažinti su evangelikų reformatų, kaip „dieviškosios flotilės" struktūra. Jos mažyte „laivele" yra Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia.

 

Kairėje šios svetainės pusėje yra skiltys, kuriose nuo viršaus rasite žinių apie evangelikus reformatus pasaulyje, kokia reformatų savivalda ir kas šiuo metu vykdo įvairias atsakingas vyresniųjų pareigas Lietuvoje, adresus ir kontaktinius duomenis, rekvizitus.

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376